Crowe Governance and Control Felelős Vállalatirányítás

Felelős vállalatirányítás

Mindig készen a következő kihívásra

Egy lépéssel mások előtt

Viszonylag egyre szélesebb körben ismert és alkalmazott vezetési eszköz a felelős vállalatirányítás (Corporate Governance). Tulajdonosok és befektetők saját pénzügyi érdekeik védelmében tudatosan alkalmazzák, valamint gyakorlati megvalósítását már szinte valamennyi tőzsdei ajánlás tartalmazza.

A felelős vállalatirányítás (Corporate Governance) az az irányítási és ellenőrzési rendszer, ami magába foglalja a kockázatkezelést, a minőségirányítást, a folyamatmenedzsmentet, valamint a belső és külső ellenőrzést egymással szoros összefüggésben.

Az üzletvitelhez szükséges információk széles köre és a felhasználásuk számtalan keresztmetszete miatt ma már elképzelhetetlen a felelős vállalatirányítás (Corporate Governance) hatékony informatikai támogatás nélkül.

A Crowe FST munkatársainak több, mint tizenöt éves fejlesztési munkája testesül meg a D-RISC kockázatkezeléssel támogatott felelős vállalatirányítási (Corporate Governance) módszerben és szoftveres megoldásban, amelyet folyamatosan fejlesztünk a változó működési környezet által támasztott követelményeknek való megfelelés érdekében.

Alkalmazhatósága mind egyszerűségében, mind rugalmasságában áll.

A D-RISC rendszer (módszertan és szoftver) teljes körűen megfelel a magyar és multinacionális társaságok követelményeinek, pénzügyi intézményeknek, állami tulajdonú társaságoknak, felsőfokú oktatási intézményeknek, de akár a hazai költségvetési és EU-s intézmények számára kialakított FEUVE rendszernek is. Továbbá a D-RISC támogatja a teljesen papírmentes adminisztrációt, amely ugyanakkor megfelel az ISO31000 Kockázatkezelési Standard és az ISO9001:2015 Minőségirányítási Standard követelményeinek.

Meg tudjuk könnyíteni az Ön munkáját

A D-RISC szoftver és módszertan segítségével ki tudunk alakítani egy, a jogszabályoknak és ajánlásoknak megfelelő, a szervezet mindennapi működésébe illeszkedő, a stratégiai és operatív célok elérését segítő gyakorlatias kockázatkezeléssel támogatott Felelős Vállaltirányítási (Corporate Governance) rendszert.

Tekintettel arra, hogy a hatékony és működőképes Felelős Vállaltirányítási (Corporate Governance) rendszer kialakításához sokoldalú elemzésre és ehhez pedig rendszeresen frissített adatokra van szükség, szoftveres támogatást is tudunk nyújtani.

Rendszeresen vagy ad-hoc módon felül tudjuk vizsgálni (auditálni tudjuk) a kialakított kockázatkezelési rendszert és annak működését, így visszajelzést tudunk adni a vezetőségnek, illetve a tulajdonosoknak a rendszer eredményességéről.

Segítséget tudunk nyújtani a kockázatkezeléssel támogatott Felelős Vállaltirányítási (Corporate Governance) rendszerben dokumentált kontrollok rendszeres teszteléséhez (control testing).

Szilárd alapokra tudjuk helyezni a kockázat-alapú belső ellenőrzést, melyhez kapcsolódóan sokoldalú belső ellenőrzési szolgáltatásokat tudunk nyújtani.

A D-RISC szoftver

A D-RISC szoftver vékony kliens technológiával, web és adatbázis szerver architektúrával rendelkezik. Emiatt a rendszernek kliens oldalon nincs különösebb hardver igénye, mindössze egy internetes böngésző futtatásához szükséges munkaállomás szükséges hozzá.

A rendszer gyors és praktikus adatbeviteli felületekkel, valamint pdf, illetve xls formátumba is exportálható riportokkal, automatikus értesítési funkcióval is rendelkezik.

A rendszer architektúrájából eredően intranetes, illetve internetes biztonságos adatkommunikáción alapuló elérhetőségével a belső hálózatról és Internet kapcsolattal rendelkező külső munkaállomásról is elérhető és, a szerverek méretezésétől függően, nagyszámú felhasználó egyidejű kiszolgálására alkalmas.

A szoftvert elsődlegesen felhő alapú szolgáltatásként használjuk, amelyhez teljes körű támogatást biztosítunk, így Önök megtakarítják a kezdeti licencvásárlás költségét. Azonban, adatbiztonsági okokból, szükség lehet arra, hogy Önök külön példányt futtassanak a saját szerverükön, melyet mi szoftver licenccel támogatunk. Ebben az esetben külön megállapodás keretében biztosítjuk a rendszer folyamatos technikai és szakmai támogatását, valamint a folyamatos fejlesztések révén elérhető új funkciókat.