Crowe Internal Auditing Audit Belső Ellenőrzés

Belső ellenőrzés

Hogy tudja, ki szegi meg a szabályokat

Irányítás és ellenőrzés

A belső ellenőrzés célja, hogy támogassa az olyan belső irányítási és szabályozási rendszerek létrehozását és ellenőrizze azok működését, amelyek célja a pénzügyi beszámolók pontosságának és teljességének, a jelentések alapjául szolgáló tranzakciók törvényességének és szabályszerűségének, valamint a tevékenységek gazdaságosságának, hatékonyságának és eredményességének biztosítása.

A belső ellenőrzés célja, hogy értékkel járuljon hozzá a szervezet (gazdasági társaság, intézmény) működéshez független, objektív könyvvizsgálati és tanácsadási feladatok ellátásán keresztül, és ezáltal növelje a szervezet tevékenységének hatékonyságát és javítsa annak működését.

Komoly technikai támogatást tudunk adni a szervezet belső ellenőrzési rendszerének gyakorlati megvalósításához, igény szerint a vizsgálatok elvégzéséhez, elektronikus ellenőrzési eljárások hatékony alkalmazásához.

Költségvetési szervek és EU-s intézmények belső ellenőrzése

Magyarországon az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvénynek, valamint a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletnek megfelelően a közpénzek felhasználásában résztvevő költségvetési szervek kötelesek belső ellenőrzési rendszert működtetni abból a célból, hogy a szervezet vezetője számára bizonyosságot nyújtsanak az általa kiépített és működtetett (pénzügyi) irányítási és ellenőrzési rendszerek megfelelőségéről.

A 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet lehetőséget biztosít arra, hogy a belső ellenőrzési feladatokat külső szakértő lássa el és így a költségvetési szervek költséghatékony módon kiszervezzék belső ellenőrzési tevékenységüket, illetve annak bizonyos feladatait, melyek elvégzéséhez nem rendelkeznek megfelelő erőforrásokkal.

Munkánkat a Nemzetközi Belső Ellenőrzési Standardok figyelembevételével nyújtjuk. Szolgáltatásaink az alábbi főbb területekre terjednek ki:

 • EU-konform belső ellenőrzési rendszer felállítása és működésének támogatása (Ellenőrzési kézikönyv, ellenőrzési stratégia, belső szabályzatok elkészítése),
 • Kockázatkezelési rendszer kialakítása és működtetése,
 • Kontroll tesztek megtervezése, elvégzése és dokumentálása;
 • Audit trail elkészítése és aktualizálása,
 • FEUVE rendszer kialakítása és működésének támogatása / vizsgálata,
 • Rendszervizsgálat,
 • Megfelelőségi vizsgálat,
 • Teljesítményellenőrzés,
 • IT audit,
 • Szabálytalanság gyanús esetek kivizsgálása,
 • Strukturális és Kohéziós Alapok ellenőrzése,
 • EU által támogatott projektek helyszíni ellenőrzése.

Üzleti vállalkozások belső ellenőrzése

Gyakorlott, jól képzett belső ellenőrök és IT (informatikai) auditorok felbecsülhetetlen értékű versenyelőnyt tudnak biztosítani bármilyen üzleti tevékenységben a kockázatok menedzselésével, és megbízható üzleti tanácsadással. Ma már a hatékony belső ellenőrzés elképzelhetetlen IT audit támogatás nélkül, mivel:

 • a kézi mintavételezések nagy adat populáción már nem hatékonyak, sokszor értelmetlenek
 • az általános informatikai kockázatok és kontroll környezet megfelelő rendszeres vizsgálata nélkül nem képes a belső ellenőrzés betölteni a szerepét.

Szolgáltatásunk főbb elemei:

 • Ellenőrzési stratégia kialakítása,
 • Belső ellenőrzési rendszer kialakítása, átvilágítása,
 • Kockázatelemzés, kockázatkezelés rendszerének kialakítása, tartalommal való feltöltése,
 • PSZÁF-nak készítendő jelentések ellenőrzése,
 • Informatikai belső ellenőrzés,
 • Rendszer vizsgálat,
 • Megfelelőségi (Compliance) vizsgálatok,
 • Kontroll tesztek megtervezése, elvégzése és dokumentálása;
 • Egyéb célvizsgálatok elvégzése,
 • Belső ellenőrzési tevékenység teljes körű vagy részleges átvállalása (outsourcing).

Módszertanunk minden szempontból megfelel az Európai Unió vonatkozó rendeleteinek és a Belső ellenőrök Nemzetközi Szervezete (IIA) iránymutatásainak.

SOX megfelelés

Átláthatóság és pontosság a beszámolókban. Ez van a Sarbanes-Oxley Act of 2002 (SOX) zászlójára írva. Ezt szolgálják a drákóian szigorú büntetések, a vállalatvezetés felelősségének drasztikus növelése, az auditorokra gyakorolt nyomás, valamint a számviteli gyakorlat szabályozásának szigorítása. A törvény megalkotásához vezető befektetői elvárások egyértelműek voltak: elszámoltatható vállalatvezetés, átlátható jelentések, beszámolók, megítélhető vállalati teljesítmény és pénzügyi helyzet. A SOX és a kapcsolódó részletes szabályozások új fejezetet nyitottak a pénzügyi beszámolókkal szembeni elvárások tekintetében. Nehéz eligazodni a rengeteg új előírás között. A legtöbb problémát a 302-es és 404-es paragrafus előírásainak való megfelelés okozza. A SOX készítői, a felmerülő problémák összetettsége miatt, kifejezetten javasolják a vállalatok számára szakértők igénybevételét és célalkalmazások (célszoftverek) bevezetését.

Ismerjük, értelmeztük és alkalmazni is tudjuk a SOX törvényt, valamint a kapcsolódó, részletes követelményeket megfogalmazó fontosabb szabályozásokat és sztenderdeket. Kiforrott, szoftveresen támogatott D-RISC kockázatkezelési módszertanunk segítségével a COSO előírásainak megfelelően hatékonyan tudjuk támogatni az anyavállalat által előírt rendszerek kialakítását / átdolgozását / testreszabását, dokumentációk előállítását, és tesztek elvégzését, melyek általában az alábbi fontosabb lépéseket tartalmazzák:

 • Jelentős egyenlegek, egyéb információk azonosítása a beszámolókban;
 • Jelentős egyenlegekhez és egyéb információkhoz tartozó üzleti fő- és támogató folyamatok azonosítása és dokumentálása, illetve az anyavállalati előírásoknak megfelelő testreszabása (kiemelten a PCAOB Auditing Standard No.2 előírásaival összhangban);
 • Üzleti fő- és támogató folyamatok kockázat-kontroll elemzése, kontroll hiányosságok megszüntetése;
 • Folyamat (walk-through) tesztek megtervezése, elvégzése és dokumentálása;
 • Kontroll tesztek megtervezése, elvégzése és dokumentálása;
 • A tesztek elvégzése során azonosított kontroll hiányosságok kijavítását célzó javaslatok kidolgozása és végrehajtásuk nyomonkövetése.

Munkánk során egyrészt fontos visszajelzéseket adunk a vezetésnek és a belső ellenőrzésnek, másrészt pedig a SOX-megfelelés elérése mellett olyan javaslatokat és dokumentációkat készítünk, melyek hozzájárulnak a megfelelő, nem csak jelentéskészítési rendszer centrikus, belső ellenőrzési rendszer kialakításához és működtetéséhez.

Kapcsolat

Lépjen kapcsolatba szakembereinkkel
Anna Kőszegi Koszegi Belső Ellenőrzés Internal Auditing Services
Kőszegi Anna
Partner
Kiss Zoltán Zoltan Belső Ellenőrzés Internal Auditing Audit Services
Kiss Zoltán
Senior manager