Money

A Gazdaságvédelmi Akcióterv keretében bevezetett adózási könnyítések 

Földes Balázs
2020. 04. 24.
Money
A gazdasági mentőcsomag részeként a következő adózást érintő könnyítéseket hirdették ki a 140/2020. (IV. 21.) Korm. rendeletben: 

Beszámolási kötelezettség
A beszámolók elkészítési és közzétételi határideje 2020. szeptember 30-ra módosul. Ennek következtében a beszámolóhoz kötődő adóbevallások határideje is módosul (lásd. következő pontokban). A beszámolók közzétételének halasztása nem vonatkozik a közérdeklődésre számot tartó adózókra.

Szociális hozzájárulási adó
2020. július 1-jétől 17,5%-ról 15,5%-ra csökken a szociális hozzájárulási adó mértéke. December 31-ig pedig nem terheli Szociális hozzájárulási adó a Széchenyi Pihenőkártyára fizetett juttatásokat, így ezen juttatásoknak 15%-os személyi jövedelemadó terhe marad. A kedvezményesen adható keretösszeget pedig felemelték 450 ezer forintról 800 ezer forintra az alábbi bontás szerint: szálláshely alszámla maximum 400 ezer forint, vendéglátás alszámla maximum 265 ezer forint, szabadidő alszámla maximum 135 ezer forint fizethető kedvezményesen. Költségvetési szerveknél 200 ezer forintól 400 ezer forintra emelték a kedvezményes keretösszeget.

Társasági adó
A társasági adóbevallás beadási határideje és az adófizetés határideje is 2020. szeptember 30-ra módosul. Az adózók az utolsó rendelkezésre álló adóelőleg bevallásban megállapított előleg-kötelezettség szerint fizetik tovább a társasági adó előleget az adóbevallás beadásáig. Az adózó kérheti az adóelőleg mérséklését (annak esedékessége előtt), ha számításai szerint a 2020-ban kezdődő adóév adója nem éri el az adóelőlege összegét. A társasági adó előleghez hasonlóan kell eljárni a kisvállalati adóelőleg, energiaellátók jövedelemadója adóelőleg, innovációs járulékelőleg esetében is.

Helyi iparűzési adó
A helyi iparűzési adóbevallás beadási határideje és az adófizetés határideje is 2020. szeptember 30-ra módosul. Ez azonban nem jelenti azt, hogy az adózó mentesül a szeptember 15-én esedékes adóelőleg megfizetése alól. Amennyiben ezen határidőig nem nyújtja be az éves bevallását – ezáltal előlegfizetésről nyilatkozik, akkor az előző – korábban bevallott – iparűzési adóelőlegrészlet összegét kell megfizetni. Az adózó helyi iparűzési adónemben is kérheti az adóelőleg mérséklését (annak esedékessége előtt), ha számításai szerint a 2020-ban kezdődő adóév adója nem éri el az adóelőlege összegét.

Kisvállalati adó
A kisvállalati adóbevallás beadási határideje és az adófizetés határideje is 2020. szeptember 30-ra módosul. Az adóelőleg fizetési kötelezettség részleteihez lásd a Társasági adóról szóló pontot. 2021-től továbbá 12%-ról 11%-ra csökken a kisvállalati adó kulcsa.
Idegenforgalmi adó
2020. december 31-ig a vendégeknek nem kell megfizetni az idegenforgalmi adót, a szállásadók bevallási kötelezettsége (fizetési kötelezettség nélkül) viszont megmarad.

Adóeljárás
A veszélyhelyzet ideje alatt végzett és az azt követő minősítés alapján az adózók megbízható adózói minősítése nem szüntethető meg a veszélyhelyzet ideje alatt vagy az azt követő harminc napon belül esedékes adókötelezettség megsértése miatt a terhére megállapított adókülönbözetre való hivatkozással.
A vírushelyzetre tekintettel a vállalkozások kétféle fizetési könnyítést vehetnek igénybe:

  • 5 millió forintos adótartozásig kérhetnek a cégek (egy alkalommal) 12 havi részletfizetést vagy 6 havi pótlékmentes halasztást, amennyiben igazolják vagy valószínűsíthető, hogy a koronavírus miatt kerültek nehéz helyzetbe. A kérvényeket a veszélyhelyzet megszűnését követő harmincadik napig adhatják be az adhatóságnak, az adóhatóság 15 napon belül elbírálja ezeket;
  • 20%-os, maximum 5 millió forintos adó mérséklést kérhetnek a cégek, bármelyik adónem tekintetében, amennyiben az adófizetés a cég tevékenységét a veszélyhelyzetre visszavezethető okból ellehetetlenítené. A kérvényeket a veszélyhelyzet megszűnését követő harmincadik napig adhatják be az adhatóságnak, az adóhatóság 15 napon belül elbírálja ezeket.

Egyéb intézkedések
A közúti szállítóknak az EKÁER bejelentéseik után nem kell kockázati biztosítékot fizetniük a veszélyhelyzet megszűnését követő harmincadik napig, a korábban befizetett biztosítékot pedig visszakapják.
Az online pénztárgépek és az automaták esetében szoftver-felülvizsgálatot és helyszíni vizsgálatot nem kell elvégezni a veszélyhelyzet idején, elegendő a veszélyhelyzet megszűnésétől számított 120 napon belül.
A fizetés nélküli szabadságon levő munkavállalók továbbra is jogosultak az egészségügyi ellátásra. Helyettük május 1-től a munkáltatónak kell megfizetnie a 7.710 forintos egészségügyi szolgáltatási járulékot.