Research and Development

A kutató-fejlesztő területen tevékenykedők továbbfoglalkoztatásának támogatása 

Mitrik Kornélia
2020. 04. 23.
Research and Development
A csökkentett munkaidős foglalkoztatás támogatása mellett külön jogszabály (103/2020. (IV. 10.) Kormányrendelet) segíti a kutatás-fejlesztési és innovációs szektorban foglalkoztatott magasan képzett munkavállalók munkahelyének megőrzését, ezen munkavállalók továbbfoglalkoztatását. A szabályozást a 141/2020. (IV. 21.) Kormányrendelet módosította.

A hatályos szabályozás szerint a támogatás igénylését a munkáltatónak kell benyújtania a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat (NFSZ) oldaláról letölthető dokumentum kitöltésével és fővárosi vagy megyei kormányhivatalhoz elektronikus úton való benyújtásával. A nyomtatvány elérhető az alábbi link-en: https://nfsz.munka.hu/Munkaadoknak/Lapok/ma_tamogatas.aspx


A támogatás maximális időtartama 3 hónap. A kérelem április 16-tól nyújtható be, azonos telephely és munkavállalók vonatkozásában csak egy alkalommal, és ugyanazon telephely munkavállalói vonatkozásban csak egy időben nyújtható be kérelem, amelyről a kormányhivatal 8 napon belül dönt. Elutasítás esetén nem lehet fellebbezni, de a munkáltató még egyszer benyújthatja a kérelmet.

A támogatási kérelem a vészhelyzet alatt, illetve az után még 1 hónapig nyújtható be. A támogatás nyújtásáról legkésőbb 2020. december 31-ig hozható döntés. Ha a kérelem megfelel a jogszabályi feltételeknek, a kormányhivatal támogatást nyújt a munkáltató részére, akivel hatósági szerződést köt.

Támogatási kérelmet minden, nem költségvetési szerv munkáltató benyújthat, ahol kutatást, kísérleti fejlesztést végeznek. A támogatás azon munkavállalók után igényelhető, akik új ismeret, szellemi alkotás, termék, szolgáltatás, eljárás, módszer, rendszer létrehozásával, fejlesztésével vagy ezt célzó projektek megvalósításának irányításával foglalkoznak – a tudományos kutatásról, fejlesztésről és innovációról szóló 2014. évi LXXVI. törvény (Innovációs tv.) 3. § 15. pontja szerint.

A munkavállaló:

  • legalább a vészhelyzet kihirdetésének napjától munkaviszonyban áll a munkáltatóval és nem áll felmondás alatt; 
  •  ugyanezen munkaviszony kapcsán nem részesül egyéb foglalkoztatást elősegítő támogatásban.

A munkaadó vállalásai (nem teljeskörűen):

  • legalább 6 hónapja működik, nem áll jogerős végzéssel elrendelt végelszámolás, felszámolás alatt, ellene jogerős végzéssel elrendelt csődeljárás vagy egyéb, a megszüntetésére irányuló, jogszabályban meghatározott eljárás nincs folyamatban;
  • a kérelemmel érintett munkavállalója ugyanezen munkaviszonya kapcsán nem részesülhet csökkentett munkaidős foglalkoztatási támogatásban, munkahelyteremtő vagy munkahelymegőrzési támogatásban;
  • vállalja, hogy a munkavállaló veszélyhelyzet kihirdetésének napja szerinti munkabérét nem csökkenti a támogatás és továbbfoglalkoztatás időtartama alatt;
  • a támogatás iránti kérelmében be kell mutatnia a kérelmet megalapozó gazdasági körülményeit, ezeknek a veszélyhelyzettel való közvetlen és szoros összefüggését, a gazdasági nehézségek áthidalására vonatkozó eddig megtett és várható intézkedését;
  • munkaügyi kapcsolatai igazoltan rendezettek;
  •  2019. december 31-én nem minősült nehéz helyzetben lévő vállalkozásnak.

Támogatás csak normál munkaviszony esetén igényelhető, munkaerő-kölcsönzéshez, vagy munkaszerződéstől eltérő foglalkoztatáshoz nem.

A támogatás vissza nem térítendő és utólag folyósítják a munkáltató részére. Egyidejűleg több munkavállaló részére is kérelmezhető, de az egy főre jutó összeg nem haladhatja meg a 318.920 forintot. A támogatás összege, egyéb azonos célú uniós támogatásokkal együtt sem haladhatja meg a munkavállaló havi, munkáltatói járulékokkal együtt számított összegének a 80%-át.

A támogatás mértéke sávos:

  • a vészhelyzet kihirdetésének napján a havi bruttó 670.000 forintot meghaladó munkabér esetén 318.920 forint;
  • ettől alacsonyabb bér esetén arányosan kisebb összeg.

A rendelet  hatályát  a  veszélyhelyzet  kihirdetéséről  szóló  40/2020.  (III.  11.)  Kormányrendelet  szerinti  veszélyhelyzet  megszűnéséig meghosszabbították, illetve a változtatásokat a folyamatban lévő támogatásokra is alkalmazni kell.