Part time

A csökkentett munkaidős foglalkoztatásra és az ezzel kapcsolatos támogatásra vonatkozó szabályok

Mitrik Kornélia
2020. 04. 23.
Part time
A gazdasági mentőcsomag részeként kihirdették a csökkentett munkaidős foglalkoztatásra és az ezzel kapcsolatos támogatásra vonatkozó szabályokat a 105/2020. (IV. 10.) Kormányrendeletben. A szabályozást a 141/2020. (IV. 21.) Kormányrendelet módosította, jelentősen könnyebbé téve a munkahely megtartó támogatás igénylését, adminisztrációját. 

A módosított szabályozás alapján a támogatási kérelmet a munkavállalónak és a munkáltatónak együttesen kell benyújtania a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat (NFSZ) oldaláról letölthető dokumentum kitöltésével és fővárosi vagy megyei kormányhivatalhoz elektronikus úton való benyújtásával. A nyomtatvány elérhető az alábbi linken:   https://nfsz.munka.hu/Allaskeresoknek/Lapok/ak_tamogatasok.aspx

A támogatás maximális időtartama 3 hónap. A kérelem április 16-tól nyújtható be, amelyről a kormányhivatal 8 napon belül dönt. Elutasítás esetén nem lehet fellebbezni, de a munkavállaló és a munkáltató még egyszer benyújthatja a kérelmet.

A támogatási kérelem határozathozatalának napjával a kérelemben foglaltak szerint automatikusan módosul a munkaszerződés a támogatás időtartamára a csökkentett munkaidő és egyéni fejlesztési idő tekintetében, kivéve, ha a felek a kérelem benyújtását megelőzően már módosították a munkaszerződést.

Azok a vállalkozások kaphatnak támogatást, amelyeknél a járvánnyal szoros és közvetlen összefüggésben álló gazdasági nehézségek miatt a munkaerő leépítésének megelőzése, a munkahelyek védelme érdekében csökkentett munkaidőt alkalmaznak.

A munkáltató vállalja, hogy a támogatás ideje alatt nem szüntetni meg a munkavállaló munkaviszonyát, a csökkentett munkaidőre és - amennyiben egyéni fejlesztési időben állapodtak meg-, az egyéni fejlesztési időre munkabért fizet.

A munkavállaló azt vállalja, hogy a csökkentett munkaidőben munkát végez, és - amennyiben egyéni fejlesztési időben állapodtak meg-, az egyéni fejlesztési időben a munkáltató rendelkezésére áll.

Az állam pedig azt vállalja, hogy a kieső keresetet meghatározott mértékben kompenzálja.

A támogatás akkor kérhető, ha a munkaidő csökkentésének mértéke legalább 15%, de legfeljebb 75%.

Számos feltételnek kell megfelelnie mind a munkáltatónak, mind a munkavállalónak a fentieken túlmenően.

A munkavállaló:

 • legalább a vészhelyzet kihirdetésének napjától munkaviszonyban áll a munkáltatóval és nem áll felmondás alatt; 
 • ugyanezen munkaviszony kapcsán nem részesül részmunkaidőhöz kötődő egyéb támogatásban;
 • nincs az állami foglalkoztatási szerv felé végleges határozattal visszakövetelt, támogatással összefüggő fizetési kötelezettsége;
 • vállalja a csökkentett munkaidőben történő munkavégzést, és azt is, hogy a kérelem szerinti munkaviszonya melletti újabb munkaviszony létrehozása a támogatás időtartamát követően nem lesz akadálya a csökkentett munkaidőt megelőző munkaidőhöz való visszatérésnek; valamint
 • vállalja hogy, - amennyiben egyéni fejlesztési időben állapodtak meg -, az egyéni fejlesztési időben a munkáltató rendelkezésére áll.

A munkaadó vállalásai (nem teljeskörűen):

 • legalább 6 hónapja működik, nem áll jogerős végzéssel elrendelt végelszámolás, felszámolás alatt, ellene jogerős végzéssel elrendelt csődeljárás vagy egyéb, a megszüntetésére irányuló, jogszabályban meghatározott eljárás nincs folyamatban;
 • a munkavállalót csökkentett munkaidőben foglalkoztatja, ideértve a távmunkát és az otthoni munkavégzést is;
 • a kérelemben bemutatja, hogy valóban a járvánnyal szoros és közvetlen összefüggésben vannak a gazdasági nehézségei, amelyek miatt csökkentett munkaidőben foglalkoztatja a munkavállalókat és hitelt érdemlő módon alátámasztja, hogy a munkavállalók megtartása a folyamatos gazdasági tevékenyégével összefüggő nemzetgazdasági érdek;
 • a kérelmet vele együtt benyújtó munkavállaló vonatkozásában a kérelem benyújtásakor nem részesül állami, vagy uniós munkahelyteremtő, vagy munkahelymegőrzés támogatásban vagy a kutató-fejlesztő tevékenységet végző munkavállalók veszélyhelyzet idején megvalósuló foglalkoztatásának a 103/2020. (IV. 10.) Korm. rendelet szerinti támogatásában;
 • a támogatással együtt a munkabér összege a támogatás időtartama alatt eléri a munkavállaló alapbérét, illetve azt, hogy egyéni fejlesztési időre munkabért fizet, kivéve, ha a csökkentett munkaidő a módosítás előtti munkaszerződés szerinti munkaidő felét nem haladja meg;
 • munkaügyi kapcsolatai igazoltan rendezettek.

Lényeges az, hogy ha a csökkentett munkaidő a módosítás előtti munkaszerződés szerinti munkaidő felét meghaladja, a csökkentett munkaidőn túl meg kell állapodni egyéni fejlesztési időben, és a támogatás csak az ezen idő feletti részére igénylehető, mert az egyéni fejlesztési időre a munkáltatónak bért kell fizetnie. Az egyéni fejlesztési időben szervezendő képzéseket a támogatások elnyerésétől számított két éven belül lehet megszervezni.

Amennyiben a csökkentett munkaidő a módosítás előtti munkaszerződés szerinti munkaidő felét nem haladja meg, a munkavállaló és a munkaadó az egyéni fejlesztési időben állapodhatnak meg. 

Ez a gyakorlatban a következőt jelentheti: ha egy eredetileg 8 órában foglalkoztatott dolgozót 6 órában foglalkoztatnak tovább, akkor kötelező megállapodni a fejlesztési időről, 3 hónapra. Ha viszont egy eredetileg 8 órában foglalkoztatott dolgozót 2 órában foglalkoztatnak tovább, akkor itt nem kötelező az egyéni fejlesztési idő, hanem lehetőség.

Támogatás igényelhető munkaviszony esetén, - beleértve a távmunkát és a home-office munkavégzést -, illetve munkaerőkölcsönzéshez is, valamint kiterjed a munkaidőkeretben foglalkoztatottakra is.

Nem folyósítható támogatás fizetés nélküli szabadság időtartama alatt.

A támogatás közteher mentes, közvetlenül a munkavállaló részére folyósítják havonta, és utólag.

Ugyanazon telephely tekintetében egy időben benyújtott kérelmekre megállapított támogatás csak ugyanazon időszakra szólhat.

A támogatás mértéke a veszélyhelyzet kihirdetésének napja szerinti esedékességgel megállapított havi alapbér általános szabályok szerint megállapított személyijövedelemadó-előleggel, járulékokkal csökkentett összegének a kieső munkaidőre járó arányos részének hetven százaléka.

A támogatás mértéke a kieső munkaidőre jutó havi nettó alapbér 70%-a lehet. A támogatás számításánál figyelembe vehető alapbér maximális összege a minimálbér kétszeresének nettó összege, azaz legfeljebb 214.130 forint. Ez azt jelenti, hogy egy munkavállalóra jutó maximális havi támogatás nettó 112.418 forint (214.130 * 75% * 70%).

A rendelet hatályát a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III.  11.) Kormányrendelet szerinti veszélyhelyzet megszűnéséig meghosszabbították, illetve a változtatásokat a folyamatban lévő támogatásokra is alkalmazni kell.