Money

Változások a KATA törvényben 2021. január 1-től 

2020. 11. 23.
Money
Több lényeges változás került beépítésre a KATA tv.-be, amely a jogalkotó szándéka szerint segíti majd a visszaélések kiszűrését. 
1) Ha a KATA alany a tárgyévben ugyanazon kifizetőtől egy év során összesítve 3 millió Ft-ot meghaladó összegű bevételt szerez, a 3 millió Ft-ot meghaladó összegű bevétel után a kifizetőnek 40 % mértékű adót kell fizetnie (ez a kifizetőt terhelő adóteher, nem pedig a KATÁ-s vállalkozástól levont adó). 

Az adókötelezettség a kifizetés időpontján alapul, így például már a 2020-ban kiszámlázott összeg is beleszámít a 2021-es értékhatárba, ha a számlát a kifizető csak 2021-ben rendezi.

A kifizető az adót elsőként annak a hónapnak a 12. napjáig állapítja meg, vallja be és fizeti meg, amelyet megelőzően az említett juttatási értékhatárt átlépte, majd a tárgyév minden olyan hónapját követő hónap 12. napjáig, amelyben a KATA adóalany részére bevételt juttat.

2) Cégcsoportokat érintő változás, hogy ha a kifizető olyan KATA alanynak juttat bevételt, amellyel kapcsolt vállalkozási viszonyban áll, a juttatás után a juttatás hónapját követő hónap 12. napjáig 40 % mértékű adót kell megállapítani, bevallani és megfizetni. A bevallásában köteles feltüntetni a kisadózó vállalkozás adószámát, nevét és címét.

Az 1.) és 2.) pontban említett kifizető a tárgyévet követő év január 31-ig tájékoztatja a KATA alanyt a 40 % mértékű adó alapjaként figyelembe vett összegről.


3) Külföldről kapott kifizetések: 
a) Ha a KATA alany a tárgyévben ugyanazon külföldi kifizetőtől egy év során összesítve 3 millió forintot meghaladó összegű bevételt szerez, a 3 millió Ft-ot meghaladó összegű bevétel után a KATA alany 40 % mértékű adót kell fizetnie. 
b) Ha külföldi kifizető juttat bevételt olyan KATA alanynak, amellyel kapcsolt vállalkozási viszonyban áll, a juttatás utáni 40 % mértékű adót a KATA alany fizeti.

Az októberben benyújtott módosítás szerint amennyiben a KATÁs adóalany bevétele külföldi kapcsolt partnertől, vagy 3 millió forintot meghaladó összegű bevétel esetében külföldi megbízótól származik, az adó alapja a 3 millió forintot meghaladó „bruttó” bevételrész 71,42% lesz, így a 40%-os adómérték az adó befizetési után megmaradó „nettó” bevételre vonatkozik.

Fontos rendelkezés, hogy a 12 milliós értékhatár számításánál figyelmen kívül kell hagyni a fentiekben részletezett azon 3 millió Ft feletti értékeket, valamint a kapcsolt felektől érkező azon bevételeket, amelyek után megfizetésre kerül(t) a 40 % mértékű adó.

4) További lényeges változás 2021. január 1-től, hogy egy magánszemély csak egyetlen jogviszonyával összefüggésben jelenthető be kisadózóként. Az adóhatóság a bejelentéskor vizsgálni is fogja, hogy a nyilvántartásában szerepel-e már kisadózóként a vállalkozó, és ha igen, az új bejelentést visszautasítja. 
Ha egy magánszemély korábban már több jogviszonyában is a KATA tv. szerinti adózást választotta, és önként nem rendezi a jogviszonyait, akkor a NAV 2021. január 1-jével – a kisadózóval és az érintett kisadózó vállalkozásokkal határozatában közölni fogja – hogy az elsőként bejelentett jogviszony kivételével a többi jogviszonyában törli a magánszemélyt a KATA alanyok köréből.

Tájékoztatási kötelezettség
A kifizetővel szerződéses jogviszonyba lépő KATA adóalanynak a szerződés megkötésekor írásban tájékoztatni kell a kifizetőt arról, hogy kisadózó vállalkozásnak minősül. Az adózó tájékoztatási kötelezettsége kiterjed továbbá a KATA alanyiság megszűnésére vagy újra- keletkezésére is. 2021. január 1-jét megelőzően már fennálló szerződéses jogviszony esetében a fenti tájékoztatást a KATA alanynak 2021. január 15-éig kell teljesíteni.