Tax

Nyilatkozattételi kötelezettség a helyi iparűzési adó csökkentés igénybevételéhez

2021. 01. 27.
Tax
A magyar kormány által bevezetett gazdaságvédelmi cselekvési terv részeként a helyi iparűzési adó 1%-ra csökken a kis- és középvállalkozások, valamint az egyéni vállalkozók számára 2021. január 1-jétől. 

A csökkentés azonban nem érint minden társaságot, kizárólag a mikro-, kis- és középvállalkozásokat (a továbbiakban együtt: „KKV”). Fontos azonban megjegyezni, hogy a Kormányrendelet szabályai alapján nem mindegyik, a Kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény (a továbbiakban: „KKV törvény”) szóhasználatában egyébként KKV-nak minősülő vállalkozás számolhat a csökkentés lehetőségével.

A vonatkozó besorolás általános szabályait a KKV törvény tartalmazza, melynek értelmében KKV-nak minősül az a társaság, amelyik az alábbi kettő feltételt együttesen teljesíti:

  • összes foglalkoztatotti létszáma 250 főnél kevesebb, ÉS 
  • éves nettó árbevétele legfeljebb 50 millió euró (kb. 18 milliárd forint), VAGY mérlegfőösszege legfeljebb 43 millió euró (kb. 15,48 milliárd forint).

Az utóbbi feltételt – vagyis a nettó árbevétel VAGY mérlegfőösszeg felső határát – az adócsökkentésről szóló Kormányrendelet szigorítja: csak azok a vállalkozások érintettek az iparűzési adó mértékének csökkentésében, amelyek esetében legalább az egyik említett mutató maximális értéke 4 milliárd Ft (kb. 11,1 millió euró).

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a KKV törvény 5.§-a alapján a cégcsoportok tagvállalatait a cégcsoport összevont paraméterei alapján kell minősíteni.

A Kormányrendelet szerinti besorolás megállapításához a 2021-ben kezdődő adóév legelső napján rendelkezésre álló utolsó, elfogadott beszámoló adatait, ennek hiányában becsült értékeket kell figyelembe venni.

A szóban forgó Kormányrendelet kimondja, hogy a csökkentésben érintett társaság által fizetendő helyi iparűzési adó mértéke 1%, amennyiben az adott önkormányzat által megállapított adómérték több, mint 1%.

A kormányrendelet értelmében az 1%-os mértékre csökkentett iparűzési adó az Európai Unió működéséről szóló Szerződés szerint állami támogatásnak minősül, amelyre főszabály szerint kizárólag azok a társaságok jogosultak, amelyek 2019. december 31-én nem minősültek ún. „nehéz helyzetben levő vállalkozásnak”.

A Kormányrendelet azt is kimondja, hogy a csökkentésben érintett vállalkozásoknak a 2021. március 15-én (nem naptári éves cégek esetében a 2021-ben kezdődő adóévük harmadik hónapjának 15. napján) egyébként esedékes iparűzési adó előlegnek csupán az 50%-át kell megfizetniük. A meg nem fizetendő előleg összegével az adóhatóság a vállalkozás iparűzési adóelőleg-kötelezettsége összegét hivatalból, határozathozatal nélkül csökkenti.

Ennek azonban feltétele, hogy a vállalkozás 2021. február 25-ig a székhelye, telephelye szerinti önkormányzati adóhatóság számára

  • nyilatkozzon arról, hogy a Kormányrendelet (és nem a KKV törvény) szabályai szerint KKV-nak minősül, 
  • nyilatkozzon arról is, hogy a 640/2020. (XII. 22.) Korm. rendelet szerinti állami támogatásnak megfelelő összeget jogosult igénybe venni átmeneti támogatásként,  
  • egyúttal jelentse ki, hogy 2019. december 31-én nem minősült nehéz helyzetben lévő vállalkozásnak, valamint 
  • bejelentse a telephelyének címét, kivéve, ha azt az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény (Art.) 1. melléklet 29. pont 1. alpontja szerint már megtette.

Ez a nyilatkozat kizárólag az állami adó- és vámhatóságon keresztül, elektronikus úton, az állami adó- és vámhatóság által rendszeresített elektronikus nyomtatványon nyújtható be.