Kavram Yönetim Danışmanlığı

Yönetim Danışmanlığı

KAVRAM, Yönetim Danışmanlığı konusunda kaliteli hizmeti ve yetkin personeli ile yanınızda olacaktır. 
KAVRAM Yönetim Danışmanlığı
KAVRAM Yönetim Danışmanlığı Hizmetleri

Yönetim Danışmanlığı

Yönetim danışmanlığı hizmetlerimiz ile ihtiyaçlarınız en doğru ve etkili şekilde karşılanmaktadır. 

Şirket Değerleme

 1. Devir, birleşme, bölünme ve satınalma amacıyla değerleme
 2. Şirket değer tespiti
 3. Hisse değer tespiti
 4. Marka – ruhsat değer tespiti

Yabancı Şirket İşlemleri

 1. Şirket kuruluş işlemlerinin yapılması
 2. Anasözleşmenin hazırlanması
 3. Vergi planlaması
 4. Türk Vergi sistemine göre yapılan kayıtların ve yasal defterlerin denetimi
 5. Finansal tabloların ve kayıtların muhasebe sistemine uygunluğunun incelenmesi
 6. Yabancılar için mevcut teşvik, indirim ve istisnalardan faydalanılması
 7. Sermaye yeterliliğinin incelenmesi
 8. Türkiye ile diğer ülkeler arasında imzalanan çifte vergilendirme anlaşmalarının incelenmesi
 9. Türkiye’de verilecek beyanname ve bildirgelerin denetimi
 10.  Vergi ihtilaflarıyla ilgili vergi idarelerinde, yargı sürecinde gerekli çalışmaların yapılması, takip edilmesi
 11.  KDV iade ve mahsup işlemleri
 12.  Transfer fiyatlandırması işlemleri ve kontrolü
 13.  Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına göre raporlama
 14.  Yurtdışı merkez veya 3.kişiler için özel finansal raporların hazırlanması
 15.  Dövizli finansal tabloların hazırlanması
 16.  Türkiye’de görevlendirilecek şirket yetkilisinin belirlenmesi
 17.  Sistem denetimi ve iç kontrollerin oluşturulması, takibi

Finansal Due Diligence

 1. Hedef şirketin karlılık analizi, varlık kalitesi, yükümlülükleri, finansal dengeleri, nakit akımları
 2. Uygulanan muhasebe politikalarının değerlendirilmesi
 3. Finansal tabloların uluslararası standartlara çevrilmesi
 4. Kayda alınmamış yükümlülük ve bilanço dışı işlemlerin analizi

UFRS’ye Uygun Finansal Tablo ve Altyapı Sisteminin Oluşturulması

 1. Hesap planının UFRS’ye uygun hale getirilmesi
 2. Uluslararası Finansal Raporlama Standartları uygulanması
 3. Döviz cinsinden finansal tabloların hazırlanması

KOBİ Danışmanlığı

 1. UFRS’ye uygun muhasebe sistemi kurulması
 2. Risk yönetim sistemi kurulması
 3. KOBİ teşviklerinden yararlanılması
 4. KOBİ’lerin Gelişen İşletmeler Piyasasında borsaya açılması

Kurumsallaşma

 1. Aile şirketlerinde, KOBİ’lerde ve büyük şirketlerde kurumsallaşma
 2. Aile anayasası
 3. Yönetim kurulları / icra kurullarının etkin çalışması
 4. Kurumsal koçluk

Yeniden Yapılandırma

 1. Finansal durum analizi
 2. Finansal tahminler ve iş imkanlarının gözden geçirilmesi
 3. Yeniden gözden geçirme yapılandırma
 4. Raporlama tekniklerinin geliştirilmesi
 5. Uygulama sonuçlarının izlenmesi ve öneri raporu hazırlanması

Şirket İşlemleri

 1. Anonim şirket ve limited şirket kurulması
 2. Birleşme, devir, bölünme ve tasfiye işlemlerinin yürütülmesi
 3. Sermaye artırımı / Sermaye azaltımı
 4. Genel kurul
 5. Pay devri
 6. Hisse senetlerinin bastırılması

İç Kontrol / İç Denetim

 1. İç kontrol sisteminin kurulması
 2. İç kontrol sisteminin değerlendirilmesi
 3. Hile ve usulsüzlük denetimi
 4. Yeniden yapılanma / Organizasyon el kitabının hazırlanması
 5. Görev, yetki ve sorumlulukların tanımlanması
 6. Raporlama teknikleri geliştirilmesi
 7. Uygulama sonuçlarının izlenmesi ve öneri raporu hazırlanması

Yönetim Danışmanlığı

 1. Süreç geliştirme
 2. Kalite güvence denetimi
 3. Riskin erken tespiti ve yönetimi

Danışmanlık

 1. Yönetim kurulu danışmanlığı
 2. Faaliyet raporu danışmanlığı
 3. Hukuk danışmanlığı
 4. Türk Ticaret Kanunu danışmanlığı
 5. Halka arz danışmanlığı
 6. Borsaya açılma / Halka arz
 7. Mevcut ve gelecekte yararlanılabilecek teşvikler
 8. Yönetici seçimi
 9. Yönetim ve 3. kişiler için özel raporlama

Seminer ve Konferanslar

 1. TTK’nın getirdiği yenilikler ve sorumluluklar
 2. Teşvikler ve yardımlar
 3. UFRS eğitimi
 4. Kurumsallaşma
 5. Vergi mevzuatındaki değişiklikler
 6. Transfer fiyatlandırması yoluyla örtülü kazanç dağıtımı / Örtülü sermaye
 7. Dönem Sonu İşlemleri