Kavram Tax

Vergi ve Tasdik

Doğru vergi planlaması yapmanız ve vergi avantajlarından yararlanmanız için deneyimli vergi ekiplerimizle sizinle birlikte, sizin için çalışırız.
Kavram Tax
Vergi ve Tasdik Hizmetleri

Vergi ve Tasdik Hizmetleri

Kavram Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş., vergi denetim hizmeti kapsamında Maliye Bakanlığı ile diğer Bakanlıklar tarafından kişi veya kurumlardan talep edilen raporların hazırlanması ile denetim ve tasdik işlemleri yapmakta, çeşitli vergisel ve mali konularda danışmanlık hizmeti vermektedir.

Yapılan her ticari işlemde, her kararda vergi ile ilgili sonuçlarla karşılaşmak mümkündür. Başarılı şirketler vergi uygulamalarının nasıl olacağına, maruz kaldıkları vergiyi nasıl yönettiklerine ve vergi yükümlülüklerinin nasıl yerine getirildiğine öncelikli olarak önem verirler ve buna göre pozisyon alırlar.

Doğru vergi planlaması yapmanız ve vergi avantajlarından yararlanmanız için deneyimli vergi ekiplerimizle sizinle birlikte, sizin için çalışırız.

Vergi ekipleri özellikli işlemlerinizde de - birleşme, yeniden yapılandırma, devralma, değerleme, transfer fiyatlandırması - vergisel riskleri dikkate alarak etkin yöntemlerin belirlenmesinde dikkatli ve doğru planlama ile size yardımcı olur. Karmaşık ve zor vergi alanlarında yerel, bölgesel ve uluslararası destek sağlar.

Çeyrek asırdan fazla süredir faaliyette bulunan ve sektörün köklü kuruluşlarından olan Kavram Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.'nin kurumsal kültürü, sizlere ve verdiği hizmetlere olan saygısı; sizin de diğer müşteriler gibi büyük kararlar verme aşamasında bize güvenmenizi sağlayacaktır.

I- Denetim, Tasdik ve Raporlama

 • Kurumsal vergi planlaması
 • Kurumlar Vergisi ve Gelir Vergisi ve diğer beyannamelerin denetimi
 • Finansal tabloların ve kayıtların muhasebe sistemine uygunluğunun incelenmesi
 • Teşvik, indirim, istisna ve muafiyetlerle ilgili işlemler
 • Birleşme, devir, bölünme, tasfiye işlemleri
 • Tasfiye işlemleri ve beyannameleri
 • Dar mükellef kurumların özel beyanname, vergi tevkifatı işlemleri

II- Katma Değer Vergisi İşlemleri

 • Katma Değer Vergisi iade ve mahsup işlemleri
 • İndirimli orana tabi işlemlerden dolayı KDV iadesi
 • İhracat kaynaklı KDV iadesi
 • İnşaat şirketlerinde KDV iadesi
 • Tevkifatlı işlemlerden dolayı KDV iadesi
 • Dahilde işleme izin belgesine göre yapılan tecil-terkin işlemleri

III- Transfer Fiyatlandırması

 • Transfer fiyatlandırması kontrolü
 • Örtülü sermaye ve üzerine yürütülen faizin ve kur farkının kontrolü
 • İlişkili taraf işlemlerinin incelenmesi
 • Yurtdışı iştirakler, bağlı ortaklıklar, ortaklarla sermaye ve kar payı ödeme ve tahsilatlarının kontrolü

IV- Vergi İhtilafları

 • Vergi incelemelerine refakat işlemleri
 • Uzlaşmaya mükellef adına veya onunla birlikte katılma
 • Vergi davaları ile ilgili araştırma ve görüş hazırlama

V- Danışmanlık

 • Vergi avantajlarının, teşvik ve yardımların belirlenmesi
 • Serbest Bölge Mevzuatı
 • Teknopark, ar-ge merkezlerine sağlanan teşvik ve yardımlar
 • Talep edilecek konularda sözlü veya yazılı görüş bildirme
 • Mevzuatta meydana gelen önemli değişiklikler hakkında bilgilendirme ve sirküler rapor hazırlama

VI- Diğer Denetim ve Tasdik İşlemleri

 • ÖTV raporu, tecil – terkin işlemleri, nakden iade
 • Ar-ge denetimi ve raporlaması
 • RTÜK raporu
 • Yatırım teşvik belgesi raporu
 • Eximbank raporu
 • Fonların (Yedek akçeler, dağıtılmayan karlar) sermayeye eklenmesi
 • Ödenmiş sermayenin tespiti
 • Sermaye artışının tespiti
 • Mali tabloların uygunluğu ve hasılat tespiti
 •  Seyahat acentalarının turizm geliri elde etme ve döviz getirme yükümlülüklerine ilişkin tespitleri
 •  Ham petrol ve petrol ürünleri ithali ile ilgili inceleme ve tespit
 •  SGK ilişiksizlik belgesi için inceleme