Audit

Audit

Descopera utilitatea majora a informatiilor
provenite din auditul financiar sau intern!

Auditarea, evaluarea si raportarea specifica in cadrul legislatiei locale, conform standardelor internationale, prin Crowe Romania

Fundamentul unei afaceri de succes este dat de conformitatea cu legislaţia în vigoare şi de transparenţă: auditul reprezintă implementarea metodologiei, asigurarea unei susţineri constante şi căutarea soluţiilor optime.

Auditarea, evaluarea si raportarea specifica in cadrul legislatiei locale, conform standardelor internationale, prin Crowe Romania

Filozofia diviziei pornește de la certitudinea faptului că un audit corect și complet se fundamentează pe cunoașterea, în detaliu, a activității companiei supuse analizei. Mai mult decât atât, expertiza și viziunea echipei oferă siguranța întreprinderii tuturor activităților specifice auditului, în orice sector, inclusiv pentru instituţii financiare şi societăţi listate la bursă.

Dinamismul cu care este coordonat fiecare proiect și cunoștințele acumulate în anii de activitate certifică serviciile integrate de consultanță și operațiuni extraordinare puse la dispoziția clienților, cum ar fi M&A şi Due Diligence pentru achiziţii sau vânzări de noi investiţii.

Audit statutar

Obligativitatea auditul statutar in baza indeplinirii criteriilor legale asigură o analiză a situațiilor financiare anuale individuale sau consolidate, efectuate în conformitate cu standardele internaționale de audit. Raportul este realizat de către un auditor financiar imparțial care analizează situația financiară a clientului potrivit normelor de audit.

Rapoarte financiare

Rapoartele financiare vizează situația financiară şi fluxul capitalului propriu şi al mijloacelor clientului în perioada de gestiune. Acestea conțin informații despre activele şi pasivele întreprinderii, despre profitul net și despre fluxul mijloacelor băneşti în perioada de gestiune.  Analizele pot fi realizate anual sau periodic și au scopul de a aprecia capacitatea companiei radiografiate de a plăti dividendele, dobânzile şi de a achita datoriile în termenele stabilite.

Raportări contabile

Raportările contabile se efectuează pe baza indicatorilor determinați din situațiile financiare anuale ale exercițiului financiar precedent, respectiv a balanței de verificare încheiate la finele exercițiului financiar precedent.

Audit intern

Auditul intern se realizează printr-o organizare metodică şi sistematică a procesului de audit, îndreptată spre îmbunătăţirea controlului şi proceselor de conducere, la diferite perioade de timp. Acesta urmărește, printre altele, existenţa unor disensiuni între diferite nivele ale organizaţiei și existenţa anumitor lucruri care descurajează oamenii să lucreze mai bine. Scopul auditului intern este acela de a ajuta compania să își îndeplinească obiectivele de afaceri printr-o abordare sistematică și disciplinată.

Due diligence financiar

Due diligence implică investigarea, examinarea și analiza sistematica de profunzime a informațiilor legate de o investiție, un parteneriat de afaceri, o achiziție sau preluare, înainte ca acestea să aiba loc. Acest tip de expertiză are rolul de a scoate în evidență punctele forte și punctele slabe ale companiei analizate, precum și riscurile legate de achiziționare sau de oferta publică.

Proceduri Agreed Upon/ Convenite

Misiunea de audit pe proceduri convenite presupune aplicarea procedurilor de audit stabilite în conformitate cu Standardul Internațional privind Serviciile Conexe (ISRS 4400) între client şi alte părţi beneficiare. Procedurile convenite aduc beneficiul credibilității informațiilor furnizate terților, cum ar fi băncile, agențiile de reglementare, investitorii sau cumpărătorii potențiali.

Audit la standarde internaționale - IFRS

Standardele internaţionale de contabilitate şi de audit presupun existenţa unor condiţii politice, instituţionale şi legale („precondiţii”) care să prezinte poziția financiară, performanța financiară și fluxurile de trezorerie ale unei entități. Aplicarea IFRS-urilor, cu informații suplimentare prezentate, are drept rezultat situații financiare care realizează o prezentare fidelă a situației companiei.