ext

Principalele modificări legislative ale lunii Septembrie 2023

06.10.2023
ext

1.    De la 1 octombrie 2023, salariul minim devine 3.300 lei

 

Salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată va crește de la 3.000 lei la suma de 3.300 lei, începând cu 1 octombrie 2023. Hotărârea nu se aplică sectorului agricol și industriei alimentare.

 

Noul venit minim s-a stabilit prin Hotărârea nr. 900/2023,  publicată în Monitorul Oficial nr. 877 din 28 septembrie 2023.

 

 

2.    Noua excepție de la punerea în aplicare în termen de 6 luni a modificărilor Codului fiscal 

 

Până de curând, legea fiscală prevedea la articolul 4, alin. (4) că aceasta nu se poate modifica decât prin lege, care intră în vigoare cu minimum 6 luni după publicarea în Monitorul Oficial, cu excepția modificărilor fiscale ce decurg din angajamentele internaționale ale României.

 

Din 20 septembrie însă, excepție de la regula de mai sus fac și modificările, creșterile sau introducerile de taxe noi, din situațiile de procedură de deficit bugetar excesiv constatate, potrivit tratatelor Uniunii Europene (peste 3% din PIB). 

 

Menționam că din anul 2019 România se afla în această procedură și conform planului actual, deficitul va reveni în limita de 3% abia in 2024.

 

Aceasta schimbare a fost publicată în Monitorul Oficial nr. 850 din 20 septembrie 2023, prin Ordonanța de urgență nr. 74/2023 privind modificarea alin. (4) al art. 4 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal.

 

 

3.    Caz CJUE cu privire la TVA aferentă transportului în cazul importului de bunuri și la impozitarea serviciilor prestate de nerezidenți

 

Curtea de Justiție a Uniunii Europene a publicat Hotărârea privind cauza C-461/21, din 7 septembrie 2023, prin care se clarifică următoarele două situații, cu privire la o societate stabilită în România care a prestat servicii de transport de bunuri, și a achiziționat servicii de colectare a TVA aferentă combustibilului de la o societate nerezidentă:

  • În prima situație, serviciul aferent transportului a fost direct legat de importul bunurilor, iar valoarea serviciului a fost inclusă în baza de impozitare a bunurilor importate, societatea aplicând scutirea de TVA aferentă serviciului. Autoritatea fiscală a considerat nejustificată scutirea de taxă, argumentând că societatea ar fi trebuit sa aplice TVA, deoarece documentele prezentate de societate au fost considerate insuficiente pentru justificarea faptului că valoarea transportului a fost inclusă în baza de calcul a valorii în vamă a produselor. Prin prezenta Hotărâre, CJUE stabilește că dreptul la scutirea de TVA nu poate fi refuzat, pentru motivul că au fost prezentate alte documente decât cele prevăzute expres de legislația națională, dacă sunt prezentate alte documente pentru a justifica îndeplinirea condițiilor de scutire a TVA, iar autenticitatea și fiabilitatea acestor documente nu poate fi pusă la îndoială.
  • În situația a doua, autoritatea fiscală a impus impozit pe veniturile persoanelor nerezidente, considerând că serviciile de recuperare de TVA și accize, pe care societatea le-a achiziționat de la o societate daneză, reprezintă un comision, conform art. 12 din Convenția de evitare a dublei impuneri dintre România și Danemarca. CJUE a decis că serviciul de recuperare de TVA și a accizelor din mai multe state membre UE, de către o persoană nerezidentă, nu reprezintă un comision, ci un serviciu, veniturile fiind impozitate doar în statul prestatorului.

 

4.     Schimbări în procedura de acordare a certificatului de amânare de la plată a TVA în vamă

 

Cea mai importantă modificare prevede că certificatul de amânare de la plată în vamă a TVA nu mai poate fi eliberat pe un termen indicat de solicitant, acesta fiind stabilit la 6 luni.

 

Procedura se modifică prin Ordinul nr. 2494/2023 publicat în Monitorul Oficial nr. 829 din 14 septembrie 2023.

 

 

5.     Procedura privind restituirea TVA aferentă achizițiilor de bunuri sau servicii efectuate de entitățile nonprofit

 

Prevederile prezentului Ordin se aplică în cazul entităților nonprofit, înscrise în Registrul entităților/ unităților de cult, care efectuează achiziții de servicii de construire, reabilitare și modernizare a unităților spitalicești, deținute de entitate. De asemenea, prevederile se aplică și în cazul achiziției de echipamente medicale și dispozitive, utilizate în scopul îngrijirii sănătății, precum și achiziția de servicii de mentenanță ale acestora, conform art. 294 alin. (5), lit. a) și b) din Codul fiscal.

 

Entitățile nonprofit pot solicita restituirea taxei în termen de 90 zile de la încheierea lunii calendaristice pentru care se solicită restituirea, în baza unei cereri, însoțite de documente ce atestă achizițiile efectuate.

 

Menționăm faptul că, conform art. 294 alin. (6), lit. b) din Codul fiscal, sumele restituite aferente achizițiilor efectuate se vor utiliza pentru achiziția de bunuri și servicii indicate mai sus. Mai mult, entitățile trebuie să justifice respectarea destinației sumelor restituite, inclusiv sumelor care au fost compensate cu obligații fiscale.

 

Procedura s-a publicat în Monitorul Oficial nr. 788 din 1 septembrie 2023 prin Ordinul nr. 2438/2023.

 

 

6.     Acordul dintre România și Muntenegru în domeniul securității sociale

 

În Monitorul Oficial nr. 874 din 28 septembrie 2023, a fost publicată Legea nr. 259/2023 privind ratificarea Acordului dintre România și Muntenegru în domeniul securității sociale, semnat la 22 iulie 2022 la Podgorica.

 

 

 

Disclaimer

Informațiile conținute în acest buletin informativ au scopul de a vă oferi o privire de ansamblu asupra noutăților legislative; buletinul informativ nu conține o analiză cuprinzătoare a fiecărui subiect. Pentru informații suplimentare în legătură cu subiectele expuse vă rugăm să ne contactați. Nu este acceptată nici o responsabilitate pentru deciziile sau omiterile în urma folosirii conținutului acestui buletin informativ. 

Crowe Romania