Prorogare termene aferente facilităților fiscale. Suspendare facilități fiscale.

Tax Flash - 26/03

În Monitorul Oficial nr. 315/29.03.2021, a fost publicată OUG nr. 19/2021 prin care au fost dispuse fie prorogări de termene, fie suspendarea unor facilități fiscale recent introduse.

Așadar, puteți regăsi în cele ce urmează cele mai importante modificări privind:

1.           Prorogarea anumitor termene :

  • Termenul pentru depunerea notificării de restructurare a obligațiilor fiscale potrivit O.G. 6/2019 a obligațiilor bugetare a fost prelungit până la 30 septembrie 2021, iar solicitarea efectivă până la data de 31 ianuarie 2022.
  • Termenul pentru depunerea cererii pentru anularea accesoriilor conform O.U.G. 69/2020 se prelungește până la data de 31 ianuarie 2022. Pentru a beneficia de anularea obligațiilor accesorii este necesar îndeplinirea condițiilor impuse de actul normativ prevăzute la art. IX, lit. a)-c), în perioada 14 mai 2020 – 15 decembrie 2020 și 1 ianuarie 2021 – 31 ianuarie 2022 inclusiv.
  • Termenul până la care debitorii care beneficiază de eșalonarea la plată pot beneficia de anularea accesoriilor se aplică și debitorilor care obțin eșalonarea în perioada 14 mai 2020 – 31 ianuarie 2022, cu îndeplinirea și a celorlalte condiții impuse de lege.

2.           Regimul cheltuielilor referitoare la educaţia timpurie a copiilor

  • Ca urmare a comunicatului publicat pe website-ul oficial al Ministerului de Finanțe ce explică imposibilitatea creării unui cadru nediscriminatoriu cu privire la facilitatea fiscală în legătură cu educația timpurie, Ordonanța de Urgență suspendă practic facilitatea în perioada 1 aprilie 2021 – 31 decembrie 2021.
  • Clarificări suplimentare au fost aduse pentru cheltuielile pentru funcționarea corespunzătoare a creșelor și grădinițelor aflate în administrarea contribuabililor: vor fi considerate cheltuieli cu deductibilitate limitată, de natură socială, în limita unei cote de până la 5% asupra valorii cheltuielilor cu salariile personalului, potrivit Codului muncii.

3.           Prelungirea facilității de rambursare a TVA cu control ulterior

  • Se prorogă termenul pentru care contribuabilii, cu excepția celor nominalizați în cadrul OUG 48/2020, pot beneficia de rambursarea taxei pe valoarea adăugată cu efectuarea, ulterior, a inspecției fiscale, de la data de 31 martie 2021 la data de 31 ianuarie 2022.
  • Se aduc clarificări cu privire la faptul că operațiunile efectuate cu Marea Britanie și Irlanda de Nord nu se înscriu în Declarația recapitulativă, cu excepția operațiunilor intracomunitare ce implică transportul de bunuri în și din Irlanda de Nord.

4.           Impozit specific

Ținând cont de faptul că, în continuare, o mare parte din activitățile din sfera impozitului specific unor activități se desfășoară în condiții de restricție, a fost prelungită facilitatea scutirii de impozit, astfel:

  • contribuabilii plătitori de impozit specific nu vor datora acest impozit pe o perioadă de 90 zile începând cu data 1 aprilie 2021.
  • contribuabilii care datorează acest impozit pentru anul 2021 recalculează impozitul specific datorat, în mod corespunzător, prin scăderea din numărul de 365 de zile calendaristice a numărului de 90 zile aferent perioadei care începe în data de 1 aprilie 2021, suplimentar față de facilitatea introdusă la finele anului 2020.

5.           Stabilirea impozitului anual datorat de către membrii asociați în cazul asociațiilor fără personalitate juridică

  • Pentru stabilirea impozitului anual datorat de fiecare membru asociat, costul de achiziție al aparatelor de marcat electronice fiscale puse în funcțiune în anul respectiv se distribuie proporțional cu cota procentuală de participare corespunzătoare contribuției, conform contractului de asociere.