Crowe Romania

Răspunderea disciplinară a salariaților

Referințe: Codul Muncii

03.09.2021
Crowe Romania
Romania
În relație cu proprii salariați, atunci când se constată o abatere în legătură cu activitatea profesională, angajatorul are dreptul de a dispune de prerogativa disciplinară. Codul Muncii aduce precizări specifice privitoare la această situație precum și etapele care trebuie parcurse, așa cum este evidențiat în continuare. 

Prin abatere disciplinară se înțelege „fapta în legătură cu munca și care constă într-o acțiune sau inacțiune săvârșită cu vinovăție de către salariat, prin care a încălcat normele legale, regulamentul intern, contractul individual de muncă sau contractul colectiv de muncă aplicabil, ordinele și dispozițiile legale ale conducătorilor ierarhici”.

Sancțiunile disciplinare pe care angajatorii le pot aplica vor fi în funcție de gravitatea faptei și acestea sunt limitate în mod expres la: avertisment scris, retrogradare funcție pentru cel mult 2 luni, reducere salariu de bază (și/sau indemnizație conducere), încetare contract de muncă.  

Angajatorii pot dispune aplicarea unei măsuri disciplinare, numai ca urmare a efectuării unei cercetări disciplinare prealabile (avertismentul scris este singura sancțiune care se poate aplica fără a fi necesară inițierea unei astfel de proceduri). 

Pentru realizarea unei cercetări disciplinare, se vor avea în vedere următoarele:
  • După luarea la cunoștința a situației, angajatorul desemnează o comisie disciplinară (sau consultant extern specializat în legislația muncii);
  • Convocarea în scris a salariatului menționându-se obiectul, data, ora și locul întrevederii;
  • La sesiunea disciplinară, salariatul poate alege să fie însoțit de un consultant extern specializat în legislația muncii;
  • Angajatorul dispune aplicarea sancțiunii disciplinare prin decizie emisă în formă scrisă și comunicată salariatului.

Pentru aceeași abatere disciplinară se poate aplica o singură sancțiune, în termen de cel mult 6 luni de la săvârșirea faptei.