ext

Principalele modificări legislative ale lunii Octombrie 2023

09.11.2023
ext
 1. Planul de conturi va avea noi conturi contabile și unele modificări la conturi existente
 2. Entitățile din domeniul jocurilor de noroc vor avea parte de o taxare mai dură și de obligativitatea de a-și derula activitatea într-un sediu fiscal în România
 3. Guvernul Romaniei stabilește modificări ale contravențiilor
 4. Guvernul României aprobă o serie de documente care pot fi solicitate în vederea verificării obligativității operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale
 5. Valoarea tichetelor culturale se majorează de la 1 octombrie 2023

 

1. Planul de conturi va avea noi conturi contabile și unele modificări la conturi existente

 

În planul de conturi vor fi adăugate următoarele conturi contabile:

 • 1496 - pierderi rezultate din reorganizări de societăți, corespunzătoare activului net negativ al societății absorbite (A)
 • 6121 - cheltuieli cu redevențele;
 • 6122 - cheltuieli cu locațiile de gestiune;
 • 6123 - cheltuieli cu chiriile;
 • 616 - cheltuieli aferente drepturilor de proprietate intelectuală
 • 617 - cheltuieli de management
 • 618 - cheltuieli de consultanță

Se aduc modificări asupra funcționalității conturilor deja existente:

 • o completare la funcțiunea contului 691 (cheltuieli cu impozitul pe profit) - se face precizarea că pentru grupurile de impozit pe profit – persoana juridică responsabilă înregistrează în debitul contului 691 cheltuiala totală cu impozitul pe profit datorat de grupul fiscal;
 • se elimină contul 266 - certificate verzi amânate.

Aceste modificări au fost publicate în Monitorul Oficial nr. 903 din 6 octombrie, prin Ordinul MFP 2.649/2023.

 

 

2. Entitățile din domeniul jocurilor de noroc vor avea parte de o taxare mai dură și de obligativitatea de a-și derula activitatea printr-un sediu permanent în România

 

Dreptul de organizare şi exploatare a activităţii de jocuri de noroc poate fi acordat persoanelor juridice constituite legal într-un stat membru al Uniunii Europene sau în state semnatare ale Acordului privind Spaţiul Economic European sau din Confederaţia Elveţiană, dacă au înregistrat un sediu permanent în România la nivelul căruia sunt recunoscute în totalitate veniturile din organizarea şi exploatarea activităţii de jocuri de noroc. În termen de 6 luni, operatorii economici trebuie să facă dovada operării prin intermediul unei societăţi înmatriculate în România sau printr-un sediu permanent pentru a nu-și pierde licența.

 

Totodată, se limitează posibilitatea exploatării în comun a jocurilor de noroc doar la anumite categorii de operatori și se înăspresc condițiile în care pot fi realizate reclama şi publicitatea pentru jocurile de noroc și cele referitoare la activităţile comerciale care presupun comercializarea de băuturi alcoolice. 

 

Alte modificări vizează crearea unui registru public al operatorii licenţiaţi/autorizaţi pentru a desfăşura activităţi de jocuri de noroc, modificarea anumitor termene pentru plata taxei anuale aferentă autorizaţiei de exploatare a jocurilor de noroc și introducerea unor bonificații pentru plata în avans a taxei. Se modifică și contribuții anuale de plată ale organizatorilor jocurilor de noroc licenţiați.

 

Aceste modificări au fost publicate în Monitorul Oficial nr. 905 din 06 octombrie prin Ordonanța de urgență nr. 82.

 

 

3. Guvernul României stabilește modificări ale contravențiilor

 

Se elimină de sub incidența Legii prevenirii nr. 270/2017 contravențiile constând în neîndeplinirea anumitor obligații referitoare la utilizarea aparatelor de marcat electronice fiscale, anumite contravenții stabilite prin Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscală, Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de plată și pentru nerespectarea unor obligații în domeniul impozitelor și taxelor locale.

 

De asemenea, este actualizat cuantumul amenzilor pentru neîndeplinirea obligațiilor în vederea controalelor vamale și pentru accize și alte taxe speciale.

 

Aceste modificări se regăsesc în Monitorul Oficial 904 din 6 octombrie 2023, în Hotărârea nr. 937/2023.

 

 

4. Guvernul României aprobă o serie de documente care pot fi solicitate în vederea verificării obligativității operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale

 

O serie de documente justificative pot fi socilitate de organul fiscal in vederea verificării modului de îndeplinire a obligativității de a utiliza aparatul de marcat electronic. Acest ordin vizează, în principal, activitățile de transport sau de închiriere în scop turistic. Autoritățile fiscale pot verifica contractele de comodat sau de închiriere ale spațiilor sau vechiculelor.

 

Modificările se regăsesc în Monitorul Oficial nr. 919 din data de 12 octombrie, în Ordinul 1.612.

 

 

5. Valoarea tichetelor culturale se majorează de la 1 octombrie 2023

 

Tichetele culturale pentru salariați vor crește de la maximum 200 lei pe lună și maximum 400 lei pe eveniment, la 210 lei/lună, respectiv 420 de lei/eveniment. Conform ordinului, aceste valori vor fi valabile pentru semestrul II al anului curent, începând cu octombrie 2023 (din moment ce valorile precedente au fost valabile până în septembrie), cât și pentru primele două luni ale anului 2024.

 

Noua valoare s-a stabilit în Monitorul Oficial nr. 899 din 5 octombrie 2023, prin Ordinul MFP 2.540/3.452.

 

Disclaimer

Informațiile conținute în acest buletin informativ au scopul de a vă oferi o privire de ansamblu asupra noutăților legislative; buletinul informativ nu conține o analiză cuprinzătoare a fiecărui subiect. Pentru informații suplimentare în legătură cu subiectele expuse vă rugăm să ne contactați. Nu este acceptată nici o responsabilitate pentru deciziile sau omiterile în urma folosirii conținutului acestui buletin informativ. Toate informările Crowe pot fi consultate la pagina www.crowe.ro

Crowe România