Noi modificări legislative în luna octombrie

Principalele modificări legislative ale lunii Februarie

Reorganizarea Ministerului de Finanțe și a Agenției Naționale de Administrare Fiscală

30.03.2022
Noi modificări legislative în luna octombrie
Referințe: HG 238/2022; Ordin ANAF nr. 162/2022; OPANAF 98/2022

1. Reorganizarea Ministerului de Finanțe și a Agenției Naționale de Administrare Fiscală

În Monitorul Oficial nr. 167 din 18 februarie 2022 a fost publicată Hotărârea Guvernului nr. 238 din 16 februarie 2022 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, precum şi pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală.

 

Principalele modificari aduse prin acest act normativ sunt:

  • preluarea activităţii de soluționare a contestațiilor formulate împotriva titlurilor de creanță, precum şi a altor acte administrativ-fiscale emise de organul central fiscal, preluarea posturilor şi personalului aferent acesteia de la ANAF.
  • preluarea activităţii privind emiterea soluţiilor fiscale individuale anticipate de la ANAF. 
  • înfiinţarea Autorităţii Vamale Române în subordinea Ministerului Finanțelor.
  • reprezentarea statului în faţa instanţelor, ca subiect de drepturi și obligaţii privind raporturile juridice fiscale și vamale rezultate din activitatea de soluţionare a contestaţiilor formulate împotriva titlurilor de creanţă, precum și a altor acte administrativ fiscale emise de organul central fiscal.
  • eliminarea atribuției referitoare la activitatea de soluţionare a contestaţiilor formulate împotriva titlurilor de creanţă, precum şi a altor acte administrativ-fiscale emise de organul central fiscal și introducerea în locul acesteia a unei noi atribuții care să preia prevederea din Legea nr. 295/2020 referitoare la faptul că ANAF, prin Direcţiile generale regionale ale finanţelor publice şi Direcţia Generală de Administrare a Marilor Contribuabili poate exercita anumite atribuţii legate de activitatea şi personalul preluat în condiţiile legii, stabilite prin ordin al ministrului finanţelor.
  • completarea atribuțiilor cu noi puncte referitoare la combaterea erodării bazei de impunere și transferului profiturilor, derularea procedurii amiabile și emiterea acordurilor de preț în avans.

2. Actualizarea indicelui preţurilor de consum utilizat pentru actualizarea plăţilor anticipate în contul impozitului pe profit anual  

În Monitorul Oficial nr. 158 din 16 februarie 2022 a fost publicat Ordinul nr. 162 din 10 februarie 2022 privind indicele prețurilor de consum utilizat pentru actualizarea plăților anticipate în contul impozitului pe profit anual.

Prin acest ordin se stabileste ca pentru anul fiscal 2022, indicele prețurilor de consum utilizat pentru actualizarea plăților anticipate în contul impozitului pe profit anual este 106,5%.

3. Organizarea registrului de achiziții a locuințelor cu TVA 5%

În Monitorul Oficial nr. 131 din 09 februarie 2022 a fost publicat Ordinul președintelui ANAF nr. 98 din 31 Ianuarie 2022 – pentru aprobarea Procedurii privind organizarea Registrului achizițiilor de locuințe cu cota redusă de TVA de 5 %.

 

La registru vor avea acces notarii (pentru interogare și completare), precum și organele fiscale conform competențelor care le revin potrivit legii.

 

Pe baza registrului se verifică de către notarii publici îndeplinirea condiției referitoare la achiziționarea cu cota redusă de TVA de 5% a unei singure locuințe a cărei valoare depășește suma de 450.000 lei, dar nu depășește suma de 700.000 lei, exclusiv TVA.

 

Registrul se completează de notarii publici, la dată autentificării actelor juridice între vii care au că obiect transferul dreptului de proprietate, către persoane fizice, pentru locuințele care se livrează cu cota redusă de TVA de 5% (cele a căror valoare nu depășește 450.000 lei și cele a căror valoare este situată între 450.001 lei și 700.000 lei).

 

Registrul se utilizează în situația în care transmițătorul dreptului de proprietate asupra locuinței este înregistrat în scopuri de TVA în România, potrivit art. 316 din Codul fiscal, precum și în cazul în care codul de înregistrare în scopuri de TVA al acestuia a fost anulat potrivit art. 316 alin. (11) lit. a), c)—e) și h) din Codul fiscal.

 

 

Disclaimer

Informațiile conținute în acest buletin informativ au scopul de a vă oferi o privire de ansamblu asupra noutăților legislative; buletinul informativ nu conține o analiză cuprinzătoare a fiecărui subiect. Pentru informații suplimentare în legătură cu subiectele expuse vă rugăm să ne contactați. Nu este acceptată nici o responsabilitate pentru deciziile sau omiterile în urma folosirii conținutului acestui buletin informativ. Toate circularele Crowe pot fi consultate la pagina: www.crowe.ro.

Crowe România