Crowe Romania

Modificări legislative pentru luna februarie

REFERINȚE: Legea nr. 227/2015; Legea nr. 82/1991; Ordinul nr. 239/2021

12.04.2021
Crowe Romania
România

1) OUG pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal și a Legii contabilității nr. 82/1991 

În Monitorul Oficial nr. 197/26.02.2021 a fost publicat Ordonanța de Urgență nr. 13/2021 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal şi a Legii contabilităţii nr. 82/1991.

Modificarea Codului fiscal 

Se elimină prevederea conform căreia statele incluse în anexa II (printre care Turcia și Australia) vor fi considerate drept jurisdicții necooperante în scopuri fiscale. Totodată, această măsură clarifică și tratamentul fiscal aplicat tranzacțiilor efectuate începând cu 1 ianuarie 2021 în relație cu aceste jurisdicții.

În contextul raportării aranjamentelor transfrontaliere conform Directivei UE 2018/822 (DAC 6), Ministerul Finanțelor precizează faptul că prin noțiunea de jurisdicții necooperante se face referire doar la țările din anexa I a Listei UE privind jurisdicțiile necooperante în scopuri fiscale, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

TVA 

În ceea ce privește plafonul pentru aplicarea sistemului de TVA la încasare se va actualiza la 4.500.000 lei in toate prevederile Codului Fiscal. 

De asemenea, în cazul in care sunt îndeplinite condițiile, există și posibilitatea de a opta pentru aplicarea sistemului de TVA, oricând în cursul anului.

Impozit pe venit

În ceea ce privește veniturile neimpozabile, art. 76, alin. 4) lit. a) precizează veniturile de natură socială neimpozabile pentru salariați, spre exemplu cadourile pentru salariați și copiii minori ai acestora, contravaloarea transportului la și de la locul de muncă al salariatului etc., și completează această literă astfel cum este prevăzut în contractul de muncă sau în regulamentul intern.

2) Ordinul nr. 239/2021 pentru aprobarea Procedurii de înregistrare în scopuri de TVA, potrivit prevederilor art. 316 alin. (1) lit. a), b) sau c) din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal 

În Monitorul Oficial nr. 182/23.02.2021 a fost publicat Ordinul nr. 239/2021 pentru aprobarea Procedurii de înregistrare în scopuri de TVA, potrivit prevederilor art. 316 alin. (1) lit. a), b) sau c) din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, intrând în vigoare cu data de 23 februarie 2021.

În momentul de față, autoritățile fiscale atribuie codul de înregistrare în scopuri de TVA ca urmare a solicitării din partea contribuabilului, fără ca procedura de evaluare a riscului să mai fie parcursă. 

În cazul în care o societate este declarată inactivă sau există fapte înscrise în cazierul fiscal, inspectorii fiscali efectuează o serie de verificări și emit simultan și o decizie de anulare a înregistrării în scopuri de TVA, iar certificatul de TVA se transmite persoanei impozabile numai după aceste verificări.

Totodată, posibilitatea anulării codului de TVA ulterior, rămâne valabilă dacă nu sunt îndeplinite criteriile privind evaluarea riscului fiscal.

Astfel, recomandăm verificarea și îndeplinirea criteriilor înainte de a solicita înregistrarea pentru a evita riscul anulării codului de TVA.

Disclaimer

Informaţiile conţinute în acest buletin informativ au scopul de a vă oferi o privire de ansamblu asupra noutăţilor legislative; buletinul informativ nu conţine o analiză cuprizătoare a fiecărui subiect. Pentru informaţii suplimentare în legătură cu subiectele expuse vă rugăm să ne contactaţi. Nu este acceptată nici o responsabilitate pentru deciziile sau omiterile în urma folosirii conţinutului acestui buletin informativ. Toate circularele Crowe pot fi consultate la pagina:http://www.crowe.ro.

 
Medium Placeholder
Insert Image Caption

Insert Header

Insert Content

Insert Header

Insert Description