Newsletter nr. 9/2020 – Stimulente fiscale pentru creșterea capitalurilor proprii

Newsletter nr. 9/2020 - Stimulente fiscale pentru creșterea capitalurilor proprii

REFERINȚE: OUG 153/2020; LEGEA 227/2015

21.12.2020
Newsletter nr. 9/2020 – Stimulente fiscale pentru creșterea capitalurilor proprii
Romania

În Monitorul Oficial nr. 817 din data de 4 septembrie 2020 a fost publicată Ordonanța de Urgență nr. 153/2020 pentru instituirea unor măsuri fiscale de stimulare a menținerii / creșterii capitalurilor proprii. Mai jos vă prezentăm principalele prevederi ale acestei ordonanţe și modalitatea de aplicare a acestora.

 

Reduceri cumulative de impozit pe profit sau impozit pe veniturile microintreprinderilor

 

În scopul stimulării societăților de a menține sau crește capitalurile proprii, OUG 153 introduce 3 tipuri de reduceri cumulative, in functie de îndeplinirea unor condiții. Aceste prevederi intră în vigoare la 01.01.2021 şi se vor aplica pentru calculul impozitului pe profit/micro aferent perioadei 2021-2025.

Vă prezentăm în tabelul următor condiţiile de aplicare şi reducerile de impozit aferente:

Nr.

Conditie de aplicare

Procent de crestere Capital Propriu Ajustat (CPA)

% reducere impozit

Observatii

1

Capitalul propriu este pozitiv şi >= 50% din capitalul social subscris

N/A

2%

 

2

Condiţia 1 + Procentul anual de creştere CPA:

<5%

5%

Se aplică pentru creşterile CPA anuale (e.g. 2021 faţă de 2020, 2022 faţă de 2021, etc.)

5% - 10%

6%

10% - 15%

7%

15% - 20%

8%

20%-25%

9%

>25%

10%

3

Condiţia 1 + CPA creşte faţă de 2020 cu:

5% in 2022

3%

Se aplică pentru creşterile CPA faţa de CPA 2020 (e.g. 2022 faţă de 2020, 2023 faţă de 2020, etc.)

10% in 2023

3%

15% in 2024

3%

25% in 2025

3%

Reducere minimă

 

2%

Reducerile sunt cumulative. Fiecare condiţie indeplinită aduce o reducere suplimentară.

Reducere maximă (după 2022)

 

2+10+3=15%

 

Capitalul propriu ajustat (CPA) cuprinde următoarele elemente: capitalul subscris și vărsat (contul 1012), patrimonii (conturile 1015-1018), prime de capital (contul 104), rezerva legală, statutară și alte rezerve constituite din profit (contul 106) și rezultatul net reportat (reprezentând diferența pozitiva dintre soldurile creditoare și debitoare ale contului 117). La calculul CPA se vor prelua aceste elemente la valoarea din situaţiile financiare anuale. A se observa ca nu sunt incluse în CPA rezervele din reevaluare (contul 105), dar nici rezultatul exercițiului (contul 121).

Ulterior calculului CPA pentru fiecare an, se calculează procentul de creștere anuală a acestuia (CCPA an/an precedent) și procentul de creștere faţă de anul 2020 (CCPA an/2020).

CCPA an/an prec = (CPA an de calcul impozit – CPA an precedent)/CPA an precedent x 100

CCPA an/2020 = (CPA an de calcul impozit – CPA 2020)/CPA 2020 x 100

Dată fiind legatura cu valorile din situaţiile financiare anuale, pentru perioada de aplicare a acestor facilităţi, respectiv 2021-2025, termenul de depunere a declaraţiilor anuale privind impozitul pe profit și a declaraţiilor aferente trimestrului IV pentru impozitul pe veniturile microintreprinderilor, precum și termenul de plată a acestor impozite, se stabilește la data de 25 iunie a anului următor.

NOTĂ: Având în vedere că reducerile de la condițiile 2 și mai ales 3 de mai sus se aplică prin raportare la CPA aferent anului 2020, o valoare scăzută a acestuia ar putea conduce la un procent mai mare de reducere a impozitului. În acest sens unele societăți ar putea să ia în considerare anumite măsuri de scădere a CPA aferent anului 2020 (e.g. distribuirea profiturilor din anii precedenți).

 

Exemplu

În anul 2020 o societate are capitalul propriu de 100.000 lei (din care capital social de 20.000 lei) și CPA de 70.000 lei. În anii următori, CPA va evolua astfel: în 2021 va fi de 80.000 lei, în 2022 de 85.000 lei și în 2023 de 75.000 lei. Capitalul propriu în această perioadă va fi de cel puțin 10.000 lei, deci se va aplica reducerea de 2% aferenta Condiției 1 în fiecare an începând cu 2021.

CCPA 2021/2020 = 14,3%, deci este îndeplinită Condiția 2 cu o creștere între 10% - 15%, deci o reducere suplimentară de 7% se poate aplica, reducerea totala de impozit fiind 2% + 7% = 9%.

CCPA 2022/2021 = 6,3%, ceea ce duce la o reducere suplimentară de 6% conform Condiției 2.

CCPA 2022/2020 = 21,4%, care fiind mai mare de 5% face să se îndeplinească și Condiția 3 pentru o reducere adițională de 3%. Astfel, pentru 2022 reducerea totală va fi 2% + 6% + 3% = 11%.

CCPA 2023/2022 = -11,8%. Fiind o scădere anuală a CPA, Condiția 2 nu este îndeplinită.

CCPA 2023/2020 = 7,1%, care este sub nivelul de 10% pentru anul 2023 și deci nici Condiția 3 nu este îndeplinită în acest an, reducerea aplicabilă impozitului fiind în final de numai 2%, întrucât doar Condiția 1 rămâne îndeplinită.

 

Pentru eficientizarea comunicării cu clienții, am stabilit un canal direct de comunicare cu departamentul de referință. Pentru subiectul prezentei Actualizări, cererile de consultanță și informații suplimentare se vor trimite la adresa [email protected], cu o scurtă descriere a solicitării. Un consultant din echipa noastră vă va răspunde sau vă va contacta telefonic.

 

Disclaimer

Informațiile conținute în acest buletin informativ au scopul de a va oferi o privire de ansamblu asupra noutăților legislative; buletinul informativ nu conține o analiza cuprinzătoare a fiecărui subiect. Pentru informații suplimentare în legătură cu subiectele expuse vă rugăm să ne contactați. Nu este acceptată nici o responsabilitate pentru deciziile sau omiterile în urma folosirii conținutului acestui buletin informativ. Toate circularele Boscolo&Partners pot fi consultate la pagina:http://www.crowe.ro.

Boscolo & Partners