Newsletter 9/2018 – Diminuarea activului net

Newsletter 9/2018 – Diminuarea activului net

Referinte: Lege 31/1990 privind societatile comerciale

05.12.2018
Newsletter 9/2018 – Diminuarea activului net
Romania

Avand in vedere inchiderea exercitiului financiar, va amintim obligatiile prevazute de legislatia romana privind societatile pentru care, in urma pierderilor inregistrate,  activul net se reduce la mai putin de jumatate din capitalul social.

 

Cadru general

In cazul in care, in urma unor pierderi stabilite prin situatiile financiare anuale aprobate conform legii, activul net al societatii se reduce la mai putin de jumatate din valoarea capitalului social subscris, art. 15324 al Legii 31/1990 prevede obligatia administratorilor de a convoca Adunarea generala extraordinara a asociatilor/actionarilor pentru a decide daca societatea trebuie sa fie dizolvata.

 

In cazul in care Adunarea generala nu hotaraste dizolvarea societatii, aceasta este obligata ca cel tarziu pana la inchiderea exercitiului financiar ulterior celui in care au fost constatate pierderile, sa procedeze la reducerea capitalului social cu un cuantum cel putin egal cu cel al pierderilor care nu au putut fi acoperite, daca in acest interval activul net al societatii nu a fost reconstituit pana la nivelul unei valori cel putin egale cu jumatate din capitalul social. Capitalul social nu poate fi micsorat in nici un caz sub valoarea minima stabilita prin lege pentru fiecare forma de societate comerciala.

 

In vederea reintegrarii activului net al societatii, amintim posibilitatea majorarii capitalului social prin aporturi in bani sau, acolo unde este cazul, prin compensarea unor creante lichide si exigibile. 

 

Consecinte

In lipsa unor decizii in privinta reconstituirii activului, orice persoana interesata se poate adresa instantei pentru a cere dizolvarea societatii.

 

Neconvocarea adunarii generale poate fi sanctionata, conform prevederilor art. 275, cu inchisoarea de la o luna la un an sau cu amenda.  

 

 

Disclaimer

Informatiile continute in acest buletin informativ au scopul de a va oferi o privire de ansamblu asupra noutatilor legislative; buletinul informativ nu contine o analiza cuprinzatoare a fiecarui subiect. Pentru informatii suplimentare in legatura cu subiectele expuse va rugam sa ne contactati. Nu este acceptata nici o responsabilitate pentru deciziile sau omiterile in urma folosirii continutului acestui buletin informativ. Toate circularele Boscolo&Partners pot fi consultate la pagina: http://www.crowe.ro.

 

 

Boscolo & Partners