Newsletter 9/2017 - Plata defalcata TVA

Newsletter 9/2017

Ramona Burduja
26.09.2017
Referinţe: OG 23/2017

Sistemul de plata defalcata a TVA (split TVA)

        Referinţe: OG 23/2017;

 

 

In Monitorul Oficial nr. 706/31.08.2017 a fost publicata Ordonanta de Guvern nr.23 pentru instituirea sistemului privind plata defalcata a TVA (split TVA).

Va prezentam in continuare principalele prevederi ale acestei Ordonante.

 

 

 

Persoane obligate la plata defalcata a TVA

Persoanele impozabile inregistrate in scopuri de TVA in Romania (inclusiv societatile nerezidente) au obligatia sa deschida si sa utilizeze cel putin un cont special de TVA pentru incasarea si plata TVA, distinct de contul curent, comercial.

Cum functioneaza

Orice persoana impozabila va efectua platile catre furnizorii sai astfel:

- va transfera valoarea TVA inscrisa in factura din contul propriu de TVA in contul de TVA al furnizorului;

- va transfera valoarea bazei impozabile inscrise in factura din contul sau curent in contul curent al furnizorului.

La randul sau, persoana impozabila va avea incasari de la clientii sai, in mod similar, in contul de TVA si in contul curent.

Persoanele impozabile neinregistrate in scopuri de TVA, chiar neavand un cont propriu de TVA, au totusi obligatia sa achite valoarea TVA aferenta achizitiilor in contul de TVA al furnizorului.

Unde se deschid conturile de TVA

Conturile de TVA se deschid:

 • Automat la unitatile Trezoreriei Statului; conturile nu sint purtatoare de dobanda si nu se percep comisioane, dar institutia nu a implementat pana in prezent internet banking. Aceste conturi sint publicate pe pagina de internet a ANAF.
 • Optional la banci comerciale.

Sfera de aplicare

Plata defalcata de TVA se aplica pentru toate livrarile de bunuri/ prestarile de servicii taxabile pentru care locul livrarii/prestarii se considera a fi in Romania din punct de vedere al TVA.

Se excepteaza operatiunile pentru care beneficiarul este obligat la plata taxei prin taxare inversa si operatiunile supuse regimurilor speciale, care implicit nu au TVA inscris pe factura.

Incasari in contul de TVA

Contul de TVA se va credita in principal cu:

 • TVA incasata de la clienti aferenta livrarilor de bunuri/prestarilor de servicii (inclusiv TVA aferenta avansurilor);
 • Sume incasate ca urmare a ajustarii bazei de impozitare (facturi storno) sau in urma corectarii unor erori la plata;
 • Sume transferate din contul curent propriu deschis la aceeasi unitate bancara;
 • In cazul incasarilor in numerar/card, contribuabilii au obligatia sa transfere in contul propriu de TVA sumele reprezentand TVA aferenta acestor incasari, in termen de 7 zile lucratoare. Se permite deducerea valorii TVA aferenta platilor in numerar din ziua respectiva.

 

Plati din contul de TVA

Contul de TVA se va debita in principal cu:

 • TVA achitata in contul de TVA al furnizorului/prestatorului, aferenta achizitiilor de bunuri/servicii (inclusiv taxa aferenta avansurilor);
 • TVA achitata la bugetul de stat;
 • Sume rezultate ca urmare a ajustarii bazei de impozitare (facturi storno) sau in urma corectarii unor erori la plata, in mod direct daca restituirea se efectueaza intr-un alt cont de TVA sau cu aprobarea ANAF, daca restituirea se face intr-un cont curent;
 • Sume reprezentand TVA achitat in numerar sau cu cardul din contul curent, cu aprobarea ANAF;
 • Sume transferate in contul curent propriu deschis la aceeasi unitate bancara, in limita sumelor transferate anterior din contul curent, cu aprobarea ANAF.

Aprobarea ANAF se solicita prin depunerea unei cereri – formular 310 si ar trebui obtinuta in maxim 3 zile lucratoare.

Restrictii asupra contului de TVA

Contul de TVA are urmatoarele restrictii suplimentare:

 • Este interzisa retragerea in numerar a unor sume din contul de TVA;
 • Transferul din contul de TVA intr-un cont de alta natura se efectueaza numai cu aprobarea ANAF.

Data intrarii in vigoare

Sistemul de plata defalcata de TVA se va aplica optional in perioada 1 octombrie – 31 decembrie 2017, urmand sa devina obligatoriu incepand cu 1 ianuarie 2018.

Pe perioada aplicarii optionale, doar societatile care se inscriu in sistem vor aplica prevederile prezentei OG cu privire la regulile de incasare si plata.

Facilitati pentru aplicarea optionala

Contribuabilii care opteaza pentru aplicarea opționala a platii defalcate a TVA dupa 1 octombrie 2017, vor beneficia de urmatoarele facilitati:

 • anularea penalitatilor de intarziere aferente obligatiilor fiscale principale reprezentand TVA, restante la 30 septembrie 2017, in anumite conditii;
 • reducerea cu 5% a impozitului pe profit/venitul microintreprinderii aferent trimestrului IV al anului fiscal 2017.

Sanctiuni

Principalele sanctiuni sunt:

 • Pentru platile/transferurile eronate care sunt corectate intr-un interval de la 7 zile lucratoare la 30 de zile, se aplica o penalitate de 0,06% pe zi din suma de TVA platita eronat.
 • Dupa termenul de 30 de zile, sunt aplicabile amenzi de 50% din suma reprezentand TVA pentru plata TVA de catre beneficiari in alt cont decat contul de TVA al furnizorului/prestatorului si amenzi de 10% din suma reprezentand TVA pentru suma de TVA nevirata/nedepusa in contul propriu de TVA sau plata TVA datorata furnizorului din alt cont decat contul de TVA propriu.
 • Necomunicarea contului de TVA catre furnizori si clienti se sanctioneaza cu amenda de la 2.000 lei la 4.000 lei.

 

Disclaimer

Informatiile continute in acest buletin informativ au scopul de a va oferi o privire de ansamblu asupra noutatilor legislative; buletinul informativ nu contine o analiza cuprinzatoare a fiecarui subiect. Pentru informatii suplimentare in legatura cu subiectele expuse va rugam sa ne contactati. Nu este acceptata nici o responsabilitate pentru deciziile sau omiterile in urma folosirii continutului acestui buletin informativ. Toate circularele Boscolo&Partners pot fi consultate la pagina: http://www.crowehorwath.ro.

 

Boscolo & Partners