Newsletter 8/2017 - Country by country

Newsletter 8/2017

Ramona Burduja
12.09.2017
Referinţe: OUG 42/2017; Lege 207/2015; Directiva UE 2016/881

Modificari aduse Codului de procedura fiscala privind raportarile pentru grupurile de intreprinderi multinationale 

        Referinţe: OUG 42/2017; Lege 207/2015; Directiva UE 2016/881

 

 

In Monitorul Oficial nr.438/13.06.2017 a fost publicata Ordonanta de urgenta nr.42 prin care au fost transpuse in legislatia nationala prevederile Directivei UE 2016/881 in ceea ce priveste schimbul automat de informatii, prevederi adoptate in baza Actiunii 13 din planul de actiune OECD privind Combaterea Erodarii Bazei Impozabile si a Transferului Profiturilor (BEPS).

Va prezentam in continuare principalele modificari aduse prin aceasta Ordonanta de urgenta.

 

 

Scopul raportarii

Ordonanta are in vedere introducerea obligatiei de depunere a unui raport pentru fiecare tara in parte (Country by Country-CbC) de catre societatile-mama finale ale unui grup de intreprinderi multinationale, rezidente fiscal in Romania, sau de catre entitatile desemnate sa prezinte in numele grupului raportul pentru fiecare tara in parte. Autoritatea fiscala romana va transmite in mod automat aceste informatii catre toate jurisdictiile in care activeaza grupul de intreprinderi.

Informatiile comunicate de statele membre intre ele prin intermediul raportului CbC sunt utilizate in scopul evaluarii riscurilor de nivelinalt aferente preturilor de transfer si a riscurilor aferente erodarii bazei impozabile si transferului profiturilor, inclusiv al evaluarii riscului de neconformare de catre membrii grupului de intreprinderi multinationale la normele aplicabile in materie de preturi de transfer si, dupa caz, in scopul analizelor economice si statistice.

Sfera de aplicare

Ordonanta se aplica tuturor entitatilor care fac parte dintr-un grup de intreprinderi multinationale al carui venit consolidat total realizat in anul precedent anului fiscal de raportare este mai mare de 750 milioane EUR (calculat la cursul de schimb mediu din ianuarie 2015, respectiv 4,4877 lei). Fac obiectul prezentei ordonante entitatile care au obligatia sa elaboreze situatii financiare consolidate in temeiul principiilor contabile aplicabile.

Continutul raportului

Raportul pentru fiecare tara in parte trebuie sa contina urmatoarele:

  • Informatii agregate pentru fiecare jurisdictie fiscala in care isi desfasoara activitatea grupul, astfel: suma veniturilor, profitul/pierderea brut(a), impozitul pe venit platit/cumulat, capitalul declarat, profitul nedistribuit, numarul de salariati, imobilizarile corporale;
  • Detalii cu privire la jurisdictia fiscala si natura principalei activitati economice pentru fiecare entitate din grupul de intreprinderi multinationale.

Modelul si continutul raportului pentru fiecare tara in parte se aproba prin ordin al presedintelui ANAF, urmand sa fie publicate ulterior.

Termen de raportare

Termenul de depunere al raportului CbC este de 12 luni de la ultima zi a anului fiscal de raportare a grupului. Obligatia de depunere se aplica rapoartelor CbC pentru anii fiscali de raportare care incep cu 1 ianuarie 2016 sau dupa aceasta data.

Notificari

Entitatile rezidente in Romania care fac parte dintr-un grup care face obiectul ordonantei trebuie sa informeze autoritatile fiscale din Romania daca sunt entitati-mama sau alta entitate desemnata care are obligatia de depunere a raportului CbC.

De asemenea, daca entitatea rezidenta in Romania nu se califica drept entitate-mama sau entitate desemnata, aceasta trebuie sa notifice autoritatii fiscale din Romania identitatea si rezidenta fiscala a entitatii din grup care va depune raportul CbC.

In ambele cazuri, notificarea se face pana in ultima zi a anului fiscal de raportare al respectivului grup de intreprinderi multinationale, dar nu mai tarziu de ultima zi de depunere a declaratiei fiscale pentru anul fiscal precedent.

Modelul si continutul notificarilor se aproba prin ordin al presedintelui ANAF, urmand sa fie publicate ulterior.

Sanctiuni

In cazul in care entitatile raportoare nu respecta prevederile ordonantei, urmatoarele sanctiuni sunt aplicabile:

  • Amenda de la 30.000 lei la 50.000 lei pentru depunerea cu intarziere a raportului CbC sau transmiterea de informatii incorecte sau incomplete;
  • Amenda de la 70.000 lei la 100.000 lei pentru nedepunerea raportului CbC.

 

 

Disclaimer

Informatiile continute in acest buletin informativ au scopul de a va oferi o privire de ansamblu asupra noutatilor legislative; buletinul informativ nu contine o analiza cuprinzatoare a fiecarui subiect. Pentru informatii suplimentare in legatura cu subiectele expuse va rugam sa ne contactati. Nu este acceptata nici o responsabilitate pentru deciziile sau omiterile in urma folosirii continutului acestui buletin informativ. Toate circularele Boscolo&Partners pot fi consultate la pagina: http://www.crowehorwath.ro.

 

Boscolo & Partners