Repartizarea trimestriala a dividendelor

Newsletter 6/2018 - Repartizarea trimestriala a dividendelor

Referinte: Lege 163/2018, Lege 82/1991, Lege 31/1990,  OMFP 3067/2018

25.09.2018
Repartizarea trimestriala a dividendelor

In Monitorul Oficial nr. 595/12.07.2018 a fost publicata Legea nr. 163 in baza careia se introduce posibilitatea repartizarii trimestriale a dividendelor catre actionari sau asociati. Legea modifica si completeaza concomitent Legea contabilitatii nr. 82/1991, Legea societatilor nr. 31/1990, precum si Legea nr. 1/2005 privind organizarea si functionarea cooperatiei.

Aspectele contabile aferente noilor prevederi au fost aprobate prin Ordinul MFP 3067/2018, publicat in Monitorul Oficial nr.792/17.09.2018.

Regasiti mai jos principalele prevederi ale acestor acte normative, prevederi ce au intrat in vigoare incepand cu 15 iulie 2018.

 

Cadru general

Conform noilor prevederi, societatile comerciale pot efectua optional, in cursul exercitiului financiar, repartizarea trimestriala a profitului catre actionari sau asociati, in limita profitului contabil net trimestrial, ajustat cu eventualele profituri/pierderi reportate.

 

Obligatii

Persoanele care opteaza pentru repartizarea trimestriala de dividende au obligatia sa intocmeasca situatii financare interimare, ce trebuie aprobate de adunarea generala a actionarilor sau asociatilor. Potrivit Ordinului MFP 3067/2018, aceste situatii financiare vor fi formate din bilant, cont de profit si pierdere si politici contabile semnificative si se vor depune la ANAF in 30 de zile de la aprobarea de catre adunarea generala a actionarilor/asociatilor.

In situatia in care societatile au obligatia auditarii situatiilor financiare anuale, ele vor avea de asemenea obligatia auditarii situatiilor financiare interimare.

 

Aspecte contabile

Repartizarile interimare de dividende se inregistreaza in contabilitate si se reflecta in situatiile financiare interimare drept creante fata de actionari/ asociati. Mai exact, potrivit Ordinului MFP mentionat anterior, repartizarea se evidentiaza contabil in contul 463 „Creante reprezentand dividende repartizate in cursul exercitiului financiar”, in contrapartida cu contul 456 „Decontari cu actionarii/asociatii privind capitalul”.

Diferentele rezultate din distribuirea de dividende in cursul anului se vor regulariza prin situatiile financiare anuale. Dividendele trimestriale repartizate si platite in plus fata de rezultatul exercitiului trebuie restituite in termen de maxim 60 de zile de la data aprobarii situatiilor financiare anuale, in caz contrar aplicandu-se dobanda penalizatoare legala (in prezent 6,50%). Conducerea societatii are obligatia de a asigura recuperarea acestor sume.

 

Sanctiuni

Se pedepseste cu inchisoare de la 1 la 5 ani fondatorul, administratorul, directorul general, directorul, membrul consiliului de supraveghere sau al directoratului ori reprezentantul legal al societatii care plateste dividende din profituri fictive ori care nu puteau fi distribuite in cursul exercitiului financiar pe baza situatiei financiare interimare si anual, pe baza situatiilor financiare anuale, sau contrar celor rezultate din acestea.

 

Disclaimer

Informatiile continute in acest buletin informativ au scopul de a va oferi o privire de ansamblu asupra noutatilor legislative; buletinul informativ nu contine o analiza cuprinzatoare a fiecarui subiect. Pentru informatii suplimentare in legatura cu subiectele expuse va rugam sa ne contactati. Nu este acceptata nici o responsabilitate pentru deciziile sau omiterile in urma folosirii continutului acestui buletin informativ. Toate circularele Boscolo&Partners pot fi consultate la pagina:http://www.crowe.ro.

 

Boscolo & Partners