newsletter

Newsletter 5/2018: Modificari aduse Codului Fiscal

Referinţe: Lege 227/2015, Lege 72/2018, OUG 18/2018, OUG 25/2018

15.05.2018
newsletter
Newsletter 5/2018

Romania: Modificari aduse Codului Fiscal

In luna martie au fost aduse o serie de modificari Codului fiscal prin urmatoarele acte normative: Legea nr. 72/2018 privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 25/2017 pentru modificarea si completarea Legii 227/2015 privind Codul Fiscal si Ordonanta de urgenta nr. 18/2018 pentru modificarea si completarea Codului Fiscal, ambele publicate in Monitorul Oficial nr. 260/23.03.2018. De asemenea, in Monitorul Oficial nr. 291/30.03.2018 a fost publicata Ordonanta de Urgenta nr. 25/2018 privind modificarea si completarea unor acte normative precum si pentru aprobarea unor masuri fiscal-bugetare.

Regasiti mai jos principalele modificari aduse Codului Fiscal prin actele normative enumerate mai sus, modificari ce au intrat de curand in vigoare.

 

IMPOZITUL PE VENITURILE  MICROINTREPRINDERILOR

Modificari in sfera de aplicare

Incepand cu 1 aprilie 2018, microintreprinderile care au un capital social de cel puțin 45.000 RON si au cel putin 2 salariati pot opta pentru aplicarea regimului de impozit pe profit, incepand cu trimestrul in care cele doua conditii mentionate sunt indeplinitie, optiunea fiind definitiva.

Sponsorizari

Microintreprinderile ce efectueaza sponsorizari pentru sustinerea entitatilor nonprofit care sunt furnizori de servicii sociale acreditati cu cel putin un serviciu social licentiat, pot scadea aceste sume pana la nivelul valorii de 20% din impozitul datorat. Sumele care depasesc acest procent se pot reporta in urmatoarele 28 trimestre.

Microintreprinderile care efectueaza sponsorizari au obligatia depunerii pana la 25 ianuarie a unei declaratii informative privind beneficiarii sponsorizarilor.

 

TAXA PE VALOARE ADAUGATA

Plafonul pentru regimul special de scutire de TVA pentru intreprinderile mici a fost majorat de la 220.000 lei la 300.000 lei. Noul plafon este in vigoare de la 1 aprilie 2018 iar actul normativ prevede si masurile tranzitorii necesare pentru anul curent.

 

IMPOZITUL PE PROFIT

Reguli de deductibilitate aplicate cesiunii de creante

Se modifica baza asupra careia se aplica plafonul de limitare a deductibilitatii pierderilor generate de scoaterea din gestiune a creantelor cesionate. Astfel, pierderea neta, determinata ca diferenta dintre pretul de cesiune si valoarea creantei cesionate, este deductibila in limita unui plafon de 30% (anterior, aceasta limita se aplica la nivelul cheltuielilor reprezentand valoarea creantelor instrainate).

Sponsorizari

Contribuabilii care efectueaza sponsorizari vor avea obligatia de a depune o declaratie informativa privind beneficiarii sponsorizarilor aferenta anului in care s-au inregistrat cheltuielile respective, pana la data depunerii declaratiei anuale de impozit pe profit.

 

IMPOZITUL PE VENITURILE  NEREZIDENTILOR

Declaratia informativa privind calcularea si retinerea impozitului pentru fiecare beneficiar de venit (D207) se depune pana la data de 31 ianuarie (anterior 28 februarie) a anului urmator.

IMPOZIT PE VENIT SI CONTRIBUTII SOCIALE

Sustinerea entitatilor non-profit

Persoanele fizice pot dispune asupra destinatiei unei sume reprezentand 2% sau 3,5% din impozitul stabilit după cum urmeaza:

  • 2% pentru sustinerea entitatilor nonprofit precum si pentru acordarea de burse private, conform legii;
  • 3,5% pentru sustinerea entitatilor nonprofit care sunt furnizori de servicii sociale acreditati cu cel putin un serviciu social licentiat, in conditiile legii.

Declaratia unica

Se introduce Declaratia unica (formular 212) privind impozitul pe venit si contributiile sociale datorate de persoanele fizice, declaratie ce inlocuieste formularele 200, 201, 220, 221, 600, 604, 605.

Declaratia se depune pana in data de 15 martie a anului curent pentru estimarea veniturilor ce se vor realiza in anul curent, altele decat cele din salarii.

Ulterior, pana in data de 15 martie a anului urmator se va depune declaratia in vederea definitivarii impozitului si contributiilor sociale de plata. Aceeasi data de 15 martie a anului urmator reprezinta si scadenta pentru plata sumelor datorate, respectiv impozit si contributii sociale. Prin exceptie, pentru veniturile realizate in anul 2017 cat si pentru cele estimate pentru anul 2018, termenul de depunere a declaratiei unice este 15 iulie 2018.

Se trece astfel de la sistemul de emitere a deciziilor de impunere de catre ANAF la un sistem de autoimpunere, in care contribuabilul efectueaza plata in baza propriului calcul, conform informatiilor incluse in declaratia unica.

Doua categorii de venituri vor pastra sistemul de retinere la sursa de catre platitorul de venit a impozitului si contributiilor (daca acestea se datoreaza), respectiv veniturile din drepturi de proprietate intelectuala si cele din arenda.

Pentru sumele datorate aferente anului 2018 se acorda urmatoarele bonificatii:

  • 5% din impozitul pe venit si contributiile datorate, pentru depunerea declaratiei prin mijloace electronice pana la 15 iulie 2018, cu conditia achitarii integrale pana la 15 martie 2019;
  • 5% din impozitul pe venit estimat si contributiile datorate platite integral pana la 15 decembrie 2018.

 

Declaratia unica va fi utilizata de persoanele fizice care obtin venituri, altele decat cele din salarii, pentru a notifica autoritatile fiscale cu privire la depasirea plafonului pentru care se datoreaza CAS sau CASS (daca este cazul). Pentru anul 2018, plafonul de 12 salarii minime brute pe economie este de 22.800 lei.

Informatiile declarate de contribuabilii persoane fizice in declaratia unica 212 vor fi comparate de autoritatile fiscale cu informatiile declarate de platitorii de venit in declaratia informativa 205, ce trebuie depusa pana la data de 31 ianuarie (anterior 28 februarie) a anului urmator celui in care s-au realizat platile.

 

Referinţe: Lege 227/2015, Lege 72/2018, OUG 18/2018, OUG 25/2018

 

 

Disclaimer

Informatiile continute in acest buletin informativ au scopul de a va oferi o privire de ansamblu asupra noutatilor legislative; buletinul informativ nu contine o analiza cuprinzatoare a fiecarui subiect. Pentru informatii suplimentare in legatura cu subiectele expuse va rugam sa ne contactati. Nu este acceptata nici o responsabilitate pentru deciziile sau omiterile in urma folosirii continutului acestui buletin informativ. Toate circularele Boscolo&Partners pot fi consultate la pagina: http://www.crowehorwath.net/ro.

 

Boscolo & Partners