Newsletter 4_2019 - Memento Declaratia 402

Newsletter 4/2019 – Memento - Declarația privind veniturile obținute din România de rezidenții altor state membre UE

Referințe: Legea 207/2015, Ordin 2727/2015

26.02.2019
Newsletter 4_2019 - Memento Declaratia 402
Romania

Prin prezenta circulară vă reamintim obligația depunerii Declarației privind veniturile obținute din Romania de rezidenții altor state membre UE – formular 402.

Aceasta declarație a fost introdusa în România în anul 2016 şi reprezintă un instrument în cadrul schimbului automat de informații dintre autoritățile fiscale din România şi autoritățile fiscale din celelalte state membre UE.

 

Scopul declarației

Este de a colecta informații cu privire la veniturile obținute din România de către persoane fizice nerezidente fiscal în România, dar care sunt rezidente în alt stat membru UE şi care au realizat venituri din Romania din următoarele categorii:

  • Venituri brute din salarii;
  • Indemnizații ale administratorilor/directorilor, remunerații obținute în baza unui contract de mandat, remunerații ale membrilor consiliului de administrație, comisiei de cenzori;
  • Bonusuri, comisioane, onorarii, avantaje în natura, indemnizații de loialitate, de mutare, prime de asigurare, stock options şi acțiuni.

Termenul de depunere

Declarația 402 se depune anual, până în ultima zi a lunii februarie pentru anul precedent.

 

Cine depune declarația

Formularul 402 se depune de plătitorii de venit, care au obligația calculării, reținerii şi virării impozitului pentru respectivele venituri.

 

Informațiile ce trebuie furnizate

Declarația va conține datele de identificare ale persoanei fizice nerezidente, beneficiară a venitului. Pe lângă informațiile uzuale cu privire la nume, data nașterii, adresa în statul de rezidentă, act de identitate, se solicită de asemenea şi numărul de înregistrare fiscală (NIF) din România (obligatoriu de obținut).

Se solicită în plus şi informații cu privire la contul bancar în care a fost efectuată plata venitului, pentru plățile efectuate prin transfer bancar.

 

 

 

Disclaimer

Informațiile conținute în acest buletin informativ au scopul de a va oferi o privire de ansamblu asupra noutăților legislative; buletinul informativ nu conține o analiza cuprinzătoare a fiecărui subiect. Pentru informații suplimentare în legătura cu subiectele expuse vă rugam sa ne contactați. Nu este acceptată nici o responsabilitate pentru deciziile sau omiterile în urma folosirii conținutului acestui buletin informativ. Toate circularele Boscolo&Partners pot fi consultate la pagina: http://www.crowe.ro.

 

Boscolo & Partners