Newsletter 2/2019 – Devansare termen de depunere a declarației 207

Newsletter 2/2019 – Devansare termen de depunere a declarației 207

Referințe: OPANAF 48/2019, Legea 207/2015, Legea 227/2015

22.01.2019
Newsletter 2/2019 – Devansare termen de depunere a declarației 207
Romania

Prin prezenta circulară vă aducem la cunoștință că termenul de depunere a declarației informative 207, privind impozitul reținut la sursă pentru plățile făcute către beneficiari nerezidenți în anul 2018 este 31 ianuarie 2019. În anii anteriori, această declarație se depunea până în ultima zi a lunii februarie a anului următor.

 

De asemenea, reamintim obligația oricărei persoane sau entităti care este subiect într-un raport juridic fiscal de a se înregistra fiscal în România, subiect pe care l-am detaliat anterior în Newsletter-ul nostru nr. 2/2018.

 

Depunerea formularului 207

Persoana juridică română plătitoare a veniturilor cu reținere la sursă are obligația să declare anual veniturile obținute de nerezidenți si impozitele reținute, prin intermediul declarației 207 „Declaraţie informativă privind impozitul reţinut la sursă/veniturile scutite, pe beneficiari de venit nerezidenţi”. Declarația se va depune pentru plațiile reprezentând dividende, dobânzi,           redevențe, comisioane, venituri din prestarea de servicii pe teritoriul României, venituri din profesii independente,   venituri din servicii de consultanţă sau management prestate atât pe teritoriul României cât și în afara acestuia, remunerații primite de persoanele juridice în calitate de administrator sau membru al consiliului de administrație, venituri din lichidarea unei persoane juridice române.

Pe lângă tipul de venit, acest formular va cuprinde și toate datele de identificare ale nerezidenților, inclusiv codul de înregistrare fiscală in România.

Declarația 207 are termen de depunere data de 31 ianuarie a anului curent pentru anul precedent. Fiind inclusă în categoria declarațiilor informative, nedepunerea acesteia se sancționează cu amendă de la 12.000 lei la 14.000 lei pentru contribuabilii mijlocii și mari, respectiv cu amendă de la 2.000 lei la 3.500 lei pentru contribuabilii mici.

 

Înregistrarea fiscală a nerezidenților

Nerezidenții care obțin venituri din România de tipul celor de mai sus, au obligația înregistrării fiscale, înregistrare care se realizează prin declarațiile 015 (pentru persoane juridice) sau 030 (pentru persoane fizice). Aceste formulare vor fi însoțite și de documente justificative cu privire la veniturile obținute din România, cum ar fi contracte de prestări servicii, contracte de administrare, contracte de cesiune, contracte de împrumut etc.

Mai multe detalii privind înregistrarea fiscală a nerezidenților găsiți în Newsletter-ul nostru nr. 2/2018.

 

 

Disclaimer

Informațiile conținute în acest buletin informativ au scopul de a va oferi o privire de ansamblu asupra noutăților legislative; buletinul informativ nu conține o analiza cuprinzătoare a fiecărui subiect. Pentru informații suplimentare în legătura cu subiectele expuse vă rugam sa ne contactați. Nu este acceptată nici o responsabilitate pentru deciziile sau omiterile în urma folosirii conținutului acestui buletin informativ. Toate circularele Boscolo&Partners pot fi consultate la pagina:http://www.crowe.ro.

 

Boscolo & Partners