Newsletter 1/2020 – Remedii rapide în materie de TVA

Newsletter 1/2020 – Remedii rapide în materie de TVA

Referinţe: Directiva (UE) 2018/1910; Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2018/1912; Directiva 2006/112/CE; OUG 78/2019; OG 23/2017; Legea 275/2017

22.01.2020
Newsletter 1/2020 – Remedii rapide în materie de TVA
Romania

Începând cu 1 ianuarie 2020 au intrat în vigoare Directiva 2018/1910 („Directiva”), de modificare a Directivei 2006/112 și Regulamentul UE 2018/1912 al Consiliului din 4 decembrie 2018 („Regulamentul”), de modificare a Regulamentului 282/2011. Acestea reprezintă un pachet de modificări legislative adoptate de Consiliul Uniunii Europene în vederea uniformizării reglementărilor în materie de TVA aplicabile tranzacțiilor intracomunitare în toate statele membre UE - „Remedii rapide 2020”.

Pe scurt, acest pachet de „remedii rapide” implementează modificări cu privire la scutirea de TVA pentru livrări intracomunitare de bunuri, tranzacțiile în lanț și stocurile la dispoziția clienților.

Menționăm că prevederile din Directiva 2018/1910 trebuie transpuse în legislația locală de către statele membre (în momentul de față, în Romania exista un proiect de lege în acest sens, publicat de Ministerul de Finanțe).

Regulamentul 1912/2018 se aplică însă direct, fiind in vigoare și producând efecte din data de 1 ianuarie 2020. În prezent, pentru justificarea scutirilor de TVA pentru livrările intracomunitare se aplică Ordinul MF 103/2016 (pentru care există un proiect de modificare). Rămâne de văzut cum noile prevederi vor fi implementate și sub ce formă vor fi transpuse acestea in Ordinul MF 103/2016.

 

Scutirea de TVA pentru livrări intracomunitare de bunuri

 

Modificările aduse de Regulamentul UE 2018/1912 se referă la condițiile de acordare a scutirii TVA pentru livrările intracomunitare de bunuri, mai exact la documentele justificative pentru dovedirea transportului bunurilor dintr-un stat membru în altul.

În acest context, persoana care organizează transportul, furnizorul sau clientul, trebuie să dețină:

i. Cel puțin două documente referitoare la transportul bunurilor, cum ar fi:

  • CMR semnat de client pentru recepția bunurilor;
  • Factura de la transportatorul bunurilor;
  • Factura de transport aerian de mărfuri;
  • Conosament (pentru transportul pe apa); sau

 

ii. Un document din cele enumerate mai sus împreună cu un document din următoarele:

  • Documente bancare care să ateste plata transportului;
  • Polița de asigurare a transportului respectiv;
  • Documente oficiale emise de o autoritate publică (document notarial care să confirme faptul că bunurile au sosit în statul membru de destinație);
  • Un document emis de antrepozitar prin care să se confirme depozitarea bunurilor, pentru bunurile trimise la un antrepozit autorizat.

 

Transportul bunurilor se consideră justificat dacă persoana care organizează transportul (furnizorul sau clientul) deține cel puțin două dovezi (conform condițiilor de mai sus) care nu sunt contradictorii, emise de două părți diferite care sunt independente atât una față de cealaltă, cât și față de cumpărător sau vânzător.

De avut în vedere că, în situația în care transportatorul sau casa de expediție sunt afiliate între ele sau cu furnizorul, respectiv cumpărătorul, nu se vor putea obține două documente care să îndeplinească cerințele din Regulament, ca dovadă a transportului.     

În cazul transportului efectuat de client, în plus față de documentele menționate mai sus, clientul trebuie să pună la dispoziția furnizorului o declarație scrisă prin care să ateste că bunurile au fost expediate sau transportate de acesta sau de către o terță parte în numele său, declarație care să menționeze statul membru de destinație precum și cantitatea și natura bunurilor, data și locul de sosire a acestora.

Declarația trebuie furnizată de către client furnizorului său până cel târziu în a zecea zi a lunii următoare livrării.

De asemenea, Directiva prevede ca Declarația 390 privind tranzacțiile intracomunitare va reprezenta o condiție obligatorie pentru acordarea scutirii de TVA pentru livrările intracomunitare de bunuri. În cazul în care furnizorul nu depune declarația 390 sau declarația conține informații incorecte, nu se va putea aplica această scutire.

 

Tranzacții în lanț

 

Tranzacțiile în lanț presupun livrări succesive de bunuri (lucru care implică existenta a doi sau mai mulți furnizori consecutivi) care fac obiectul unui singur transport intracomunitar între două state membre (inclusiv operațiunile triunghiulare).

Directiva reglementează situația în care bunurile sunt livrate succesiv și sunt transportate dintr-un stat membru în alt stat membru direct de la primul furnizor la ultimul client din lanț, transportul fiind în sarcina operatorului intermediar. Astfel, Directiva stipulează că, în această situație, transportul se atribuie numai livrării efectuate către operatorul intermediar, aceasta fiind tranzacția ce poate beneficia de scutirea de TVA.

Prin excepție, în situația în care operatorul intermediar este înregistrat în scopuri de TVA în statul membru din care sunt expediate sau transportate bunurile și a comunicat furnizorului său numărul de identificare în scopuri de TVA din respectivul stat membru, transportul se atribuie celei de-a doua livrări de bunuri, respectiv cea efectuată de operatorul intermediar către beneficiarul său. Astfel, prima tranzacție dintre furnizor și intermediar rămâne o tranzacție locală cu TVA iar cea de a doua tranzacție, dintre intermediar și beneficiarul său va fi o livrare intracomunitară scutită de TVA.

 

Stocuri la dispoziția clienților

 

Modificarea adusă de Directiva în legătură cu stocurile la dispoziția clienților prevede că, începând cu data aplicării, toate statele membre vor fi obligate să aplice măsurile de simplificare, mai exact să considere că livrarea intracomunitară a bunurilor are loc la data la care clientul retrage bunurile din stoc în vederea utilizării, și nu la data transportului intracomunitar, astfel că furnizorul nu mai este obligat să fie înregistrat în scopuri de TVA în statul membru de destinație.

Romania se află printre statele membre UE care aplică deja sistemul simplificat privind stocurile la dispoziția clientului, conform Ordinului nr. 4.120/2015 privind aprobarea Instrucțiunilor pentru aplicarea măsurilor de simplificare cu privire la transferuri și achiziții intracomunitare asimilate.

 

Plata defalcată TVA

 

În Monitorul Oficial nr. 1031 din 23 decembrie 2019 a fost publicată Ordonanța de urgență nr. 78 privind aprobarea unor măsuri fiscal-bugetare prin care Legea 275/2017 privind plata defalcată a TVA se abrogă.

Astfel, mecanismul de plata defalcată TVA este eliminat, începând cu 1 februarie 2020. Banii din conturile de TVA deschise pentru plata defalcată a TVA vor fi returnați firmelor în termen de 10 zile de la momentul intrării in vigoare a Ordonanței, respectiv de la data publicării.

 

 

Disclaimer

Informațiile conținute în acest buletin informativ au scopul de a va oferi o privire de ansamblu asupra noutăților legislative; buletinul informativ nu conține o analiza cuprinzătoare a fiecărui subiect. Pentru informații suplimentare în legătură cu subiectele expuse vă rugăm să ne contactați. Nu este acceptată nici o responsabilitate pentru deciziile sau omiterile în urma folosirii conținutului acestui buletin informativ. Toate circularele Boscolo&Partners pot fi consultate la pagina:http://www.crowe.ro.

 

 

Boscolo & Partners