Noi modificări legislative în luna octombrie

Noi modificări legislative în luna octombrie

Implementarea sistemului național privind factura electronică RO e-Factura

15.11.2021
Noi modificări legislative în luna octombrie
Referințe: OUG 120/2021, H 2071/2021, OUG 11/2021, OUG 110/2021, OUG 107/2021
 1. Ordonanța de urgență 120/2021 privind administrarea, funcționarea și implementarea sistemului național privind factura electronică RO e-Factura și factura electronică în România

  Ordonanța vizează implementarea facturii electronice, administrarea, funcționarea și gestionarea Sistemului național privind factura electronică. Acest sistem se aplică prin opțiune, atât pentru achizițiile publice, dar și în relația dintre operatorii economici. 

  Factura este definită drept factura emisă, transmisă și primită într-un format electronic tip XML și respectă standardul european SR EN 16931-1, care permite prelucrarea sa electronică și automată..

  Important de menționat este faptul că odată ce este aleasă aplicarea acestui sistem, toate facturile în relația cu statul, respectiv cu alți operatori economici trebuie emise prin intermediul RO e-Factura.

 2. Hotărârea 1071/2021 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată (MO 950/2021)

  Conform acestei hotărâri, începând cu data de 1 ianuarie 2022, salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată, exclusiv sporuri și adaosuri, va deveni 2.550 lunar, pentru un program normal de lucru. Având în vedere valoarea curentă a salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată, respectiv 2.300 de lei, creșterea va fi de 250 de lei. De asemenea, se elimină valoarea minimă a salariului brut pentru personalul încadrat pe funcții care presupun studii superioare, cu vechime în muncă de minim un an în domeniul studiilor.

 3. Ordonanță de urgență 111/ 2021 pentru stabilirea unor măsuri de protecție socială a angajaților și a altor categorii profesionale în contextul interzicerii, suspendării ori limitării activităților economice, determinate de situația epidemiologică generată de răspândirea COVID-19

  Această ordonanță reintroduce, până la data de 31.12.2021, decontarea indemnizațiilor de șomaj tehnic din bugetul asigurărilor de șomaj. Aceasta se va aplica:

  - pe perioada suspendării temporare a contractului de muncă, din inițiativa angajatorului, ca urmare a efectelor Covid-19,

  - pe perioada întreruperii temporare a activității, în contextul creșterii numărului de cazuri de Covid-19 și prelungirii stării de alertă,

  - pe perioada suspendării ca urmare a anchetelor epidemiologice, cu excepția angajaților aflați în concediu medical și care primesc indemnizația aferentă.

 4. Ordonanța de urgență 110/2021 privind acordarea unor zile libere plătite părinților sau altor categorii de persoane în contextul răspândirii Covid-19

  Această ordonanță reintroduce posibilitatea acordării de zile libere pentru unul dintre părinți, în vederea supravegherii copiilor de sub 12 ani, înscriși în cadrul unei unități de învățământ sau educație timpurie, precum și pentru părinții care au în grijă copii sau adulți cu dizabilități cu vârsta de până în 26 de ani, înscriși într-o unitate de învățământ. Această măsură se aplică pe durata stării de alertă, până la finalizarea cursurilor anului școlar 2021-2022, în cazul în care sunt limitate sau suspendate cursurile care presupun prezența fizică și se acordă numai în situatiile în care telemunca sau munca la domiciliu nu este posibilă. 

 5. Ordinul 391/2021 privind aprobarea Procedurii de decontare a sumelor pentru plata indemnizației pentru fiecare zi liberă acordată în condițiile art. 1 din OUG 110/2021 privind acordarea unor zile libere plătite părinților și altor categorii de persoane în contextul Covid-19

Acest ordin aprobă Procedura de decontare a sumelor pentru plata indemnizației pentru fiecare zi liberă acordată părinților în vederea supravegherii copiilor în cazul limitării sau suspendării activităților didactice, ca urmare a răspândirii Covid-19. Pentru a putea beneficia de această decontare angajatorii depun la agențiile pentru ocuparea forței de muncă un set de documente în termen de 30 zile de la data efectuării plății contribuabililor și impozitelor. Documentele necesare sunt: cerere, lista angajaților care au beneficiat de zile libere precum și indemnizația acordată pe respectiva perioadă, copii ale statelor de plată și pontajele din care să reiasă acordarea indemnizației, declarația pe propria răspundere a angajatorului, dovada plății impozitului și contribuțiilor.

 

Disclaimer

Informațiile conținute în acest buletin informativ au scopul de a vă oferi o privire de ansamblu asupra noutăților legislative; buletinul informativ nu conține o analiză cuprinzătoare a fiecărui subiect. Pentru informații suplimentare în legătură cu subiectele expuse vă rugăm să ne contactați. Nu este acceptată nici o responsabilitate pentru deciziile sau omiterile în urma folosirii conținutului acestui buletin informativ. Toate circularele Crowe pot fi consultate la pagina: www.crowe.ro.

 

Crowe România