Crowe Romania

Modificări şi completări ale reglementărilor privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate

REFERINȚE: Ordonanța de urgență nr. 74/2021

13.07.2021
Crowe Romania
România

În Monitorul Oficial cu numărul 645 din data de 30 iunie 2021, s-a publicat ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 74 din 30 iunie 2021 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate, pentru modificarea art. 299 alin. (4) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, precum şi pentru stabilirea unor măsuri cu privire la acordarea concediilor medicale.

Printre măsurile menite să vină în sprijinul persoanelor asigurate aflate în incapacitate temporară de muncă enumerăm următoarele:

  • modificarea venitului lunar în cazul persoanelor fizice care nu realizează venituri și se asigură opţional pentru concedii şi indemnizaţii de asigurări sociale de sănătate (baza maximă de calcul lunară pentru indemnizațiile de asigurări sociale, în cazul celor fără venituri din salarii, care vor să se asigure opțional, se va stabili ca medie a veniturilor brute lunare din ultimele șase luni din cele 12 luni din care se constituie stagiul de asigurare, în limita a trei salarii minime brute pe țară.
    Sunt exceptate de la această regulă persoanele care se asigură opțional pentru a beneficia de concedii și indemnizații pentru maternitate, pentru care baza maximă de calcul lunară a indemnizațiilor se determină ca medie a veniturilor asigurate din ultimele șase luni ale celor 12 luni din care se constituie stagiul de asigurare, până la limita valorică lunară a 12 salarii minime brute pe țară);
  • concediul și indemnizația pentru îngrijirea copilului grav bolnav vor fi accesibile părinților până ce acesta împlinește vârsta de 18 ani, nu până la 16 ani, cum a fost reglementat până în prezent;
  • persoanele care se deplasează în interes personal în zone în care există epidemie, risc epidemiologic sau biologic cu un agent înalt patogen, deși cunosc aceste condiții la momentul inițierii deplasării și care, la întoarcerea pe teritoriul României, pentru a nu deveni factori de risc pentru persoanele cu care vin în contact, intră în concediu de carantină, vor beneficia de indemnizație suportată din FNUASS pentru o perioadă de 5 zile, față de 14 zile, cum a fost prevăzut până acum;
  • se dau amenzi cuprinse între 6.000 şi 11.000 lei pentru medicii care eliberează certificate de concediu medical cu încălcarea prevederilor legale în vigoare, iar în cazul medicilor care nu întocmesc un plan de monitorizare al pacientului amenzile sunt cuprinse între 5.000 lei – 10.000 lei;
  • persoanele cu mai multe contracte de muncă care prezintă certificat/certificate de concediu medical la unii dintre angajatori, dar lucrează la ceilalți, vor fi amendate cu sume între 1.000 lei și 2.000 lei și vor fi obligate să returneze indemnizația.

Reglementările vor intra în vigoare începând cu data de 1 august, dată până la care se vor actualiza și normele de aplicare pentru a asigura implementarea unitară la nivel național.