ext

Principalele modificări legislative ale lunii Iunie 2023

10.07.2023
ext

1. Proceduri de aplicare a amnistiei fiscale pentru tichetele cadou

În Monitorul Oficial nr. 586 din 28 Iunie 2023 a fost publicat Ordinul nr. 906/2023 privind aprobarea Procedurii pentru anularea obligaţiilor fiscale ce pot face obiectul anulării prevăzute de Legea nr. 43/2023 publicată în Monitorul Oficial nr. 163 din 24 Februarie 2023 privind anularea unor obligaţii fiscale principale și accesorii stabilite până la 31.12.2020 inclusiv de către organul fiscal ca urmare a reîncadrării ca venituri din salarii, a veniturilor din tichete cadou obținute de către persoanele fizice de la alte persoane decât angajatorii. 

Pe scurt, Legea 43/2023 publicată în februarie este cea prin care s-a acordat amnistia fiscală pentru obligațiile fiscale rezultate în urma reîncadrării veniturilor din tichete cadou ca venituri din salarii, iar acest nou ordin prezintă procedura prin care se pune în aplicare această lege.

Pentru mai multe detalii referitoare la anularea obligațiilor fiscale, vă rugăm să accesați Informarea legislativă aferenta lunii februarie 2023, disponibilă aici.

Astfel, prin Ordinul 906/2023, se stabilesc următoarele:

  • Procedura de întocmire şi transmitere de către organul fiscal a listei cu obligaţiile fiscale ce pot face obiectul anulării (Anexa 1 a Ordinului)
  • Procedura pentru anularea obligaţiilor fiscale, precum şi modalităţile de restituire a acestora, (Anexa 2 a Ordinului)
  • Modelul formularului "Decizie de anulare a obligaţiilor fiscale” (Anexa 3 a Ordinului)
  • Modelul formularului "Cerere de anulare a obligaţiilor fiscale” (Anexa 4 a Ordinului)
  • Modelul formularului "Decizia de respingere a cererii de anulare a obligaţiilor fiscale” (Anexa 5 a Ordinului)
  • Modelul formularului "Cerere de restituire a obligaţiilor fiscale” (Anexa 6 a Ordinului)
 

2. Persoanele fizice din România cu averi mari

A fost publicat în Monitorul Oficial nr. 585 din 28 Iunie 2023 Ordinul 920/2023 privind persoanele fizice rezidente fiscal în România care dețin averi mari.
 
Prin prezentul Ordin sunt definite persoanele fizice cu averi mari ca fiind acelea care, conform informațiilor deținute de către Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, deţin în România şi în străinătate o avere mai mare de 25 de milioane de euro. Calculul averii se face în lei la cursul mediu al euro din anul precedent estimării. Estimarea averii persoanelor fizice rezidente fiscal în România vizează atât bunurile mobile și imobile, dar și activele financiare deținute.
Grupul persoanelor fizice cu averi mari va fi constituit din persoanele care au averi de peste 25 milioane de euro, dar se va stabili și grupul extins al persoanelor fizice cu averi mari, care va include și soți/soții și rude/afini de până la gradul al doilea al acestora.
 
Totodată, ANAF va informa personele fizice care fac parte din grupul persoanelor fizice cu averi mari, prin intermediul unei notificări.
Conform Ordinului, atât grupul de persoane fizice cu averi mari cât și grupul extins al persoanelor fizice cu averi mari vor fi actualizate o dată la 3 ani, prin adăugarea persoanelor fizice care depășesc pragul de 25 de milioane de euro, şi o dată la 6 ani, prin scoaterea din evidență a persoanelor fizice care nu mai îndeplinesc acest criteriu.

 

3. Clarificări asupra conceptului de sediu fix – Cauza CJUE C-232/22 (Cabot Plastics)

La sfârșitul lunii iunie Curtea de Justiție a Uniunii Europene a emis decizia referitoare la cauza Cabot Plastics (C-232/22) prin care au fost aduse clarificări importante în ceea ce privește conceptul de sediu fix.  

Noutatea o reprezintă analiza conceptului de sediu fix și argumentele Curții pentru situația companiilor prelucrătoare care prestează servicii de procesare în regim ”toll manufacturing”, dar și servicii auxiliare prestate beneficiarului. În plus, în cazul de față se analizează și situația în care cifra de afaceri a societății prestatoare este constituită aproape în totalitate de servicii prestate unui singur beneficiar. 

Decizia Cabot Plastics C-232/22 reprezintă o completare la hotărârea Berlin Chemie C-333/20 prin care s-a stabilit că o societate nu deține un sediu fix prin simpla deținere a unei filiale în alt stat. 

Astfel, Curtea concluzionează în acest caz că beneficiarul unor servicii stabilit în afara Uniunii nu dispune de un sediu comercial fix în statul în care este stabilit prestatorul, atunci când el nu dispune în acel loc de o structură adecvată de resurse umane și tehnice care pot constitui acest sediu comercial fix. Chiar și atunci când prestatorul realizează pentru beneficiar, printr-un contract de exclusivitate, prestații de fabricație în regim de subcontractare, dar și o serie de prestații accesorii sau suplimentare, care contribuie la activitatea economică a beneficiarului în statul membru în care se află prestatorul, nu se dă naștere unui sediu fix în lipsa existenței în acel stat membru a unor resurse umane și tehnice proprii ale beneficiarului, de care acesta poate dispune.

 

Disclaimer

Informațiile conținute în acest buletin informativ au scopul de a vă oferi o privire de ansamblu asupra noutăților legislative; buletinul informativ nu conține o analiză cuprinzătoare a fiecărui subiect. Pentru informații suplimentare în legătură cu subiectele expuse vă rugăm să ne contactați. Nu este acceptată nici o responsabilitate pentru deciziile sau omiterile în urma folosirii conținutului acestui buletin informativ. Toate informările Crowe pot fi consultate la pagina www.crowe.ro

Crowe România