April

Principalele modificări legislative ale lunii Aprilie 2022

Sistemul național privind monitorizarea transporturilor rutiere de bunuri e-Transport

10.05.2022
April
Referințe: OUG 41/2022; OPANAF 765/2022; Legea 112/2022

 

1. Instituirea Sistemului național privind monitorizarea transporturilor rutiere de bunuri cu risc fiscal ridicat RO e-Transport

 

În Monitorul Oficial nr. 356 din 11 aprilie 2022 a fost publicată Ordonanța de urgență̆ nr. 41/2022 pentru instituirea Sistemului național privind monitorizarea transporturilor rutiere de bunuri cu risc fiscal ridicat RO e-Transport.

 

Sistemul RO e-Transport reprezintă ansamblul de principii, reguli si aplicații informatice având drept scop monitorizarea transporturilor rutiere de bunuri cu risc fiscal ridicat pe teritoriul național.

 

Fac obiectul prezentei ordonanțe următoarele tipuri de operațiuni de transport:

 

 • transportul bunurilor provenite din achiziții și livrări intracomunitare;
 • transportul bunurilor provenite din importuri și exporturi;
 • transportul bunurilor între două locații situate pe teritoriul României;
 • transportul bunurilor provenite din tranzacții intracomunitare aflate în tranzit pe teritoriul României.

 

Obligația de declarare a transporturilor de bunuri cu risc fiscal revine următoarelor categorii de persoane:

 

 • destinatarului înscris în declarația vamală de import, respectiv expeditorului înscris în declarația vamală de export, în cazul bunurilor cu risc fiscal ridicat care fac obiectul operațiunilor de import sau export, după caz;
 • beneficiarului din România, în cazul achizițiilor intracomunitare de bunuri cu risc fiscal ridicat;
 • furnizorului din România, în cazul tranzacțiilor interne sau al livrărilor intracomunitare de bunuri cu risc fiscal ridicat, după caz;
 • depozitarului, în cazul bunurilor cu risc fiscal ridicat care fac obiectul tranzacțiilor intracomunitare cu bunuri aflate în tranzit.


Se declară in sistem datele referitoare la: expeditor si beneficiar, denumirea, caracteristicile, cantitățile si contravaloarea bunurilor transportate, locurile de încărcare si descărcare, detalii cu privire la mijlocul de transport utilizat. In baza acestor informații, sistemul RO e-Transport va genera un cod unic aferent bunurilor transportate-codul UIT.


Categoriile de persoane menționate anterior vor avea obligația de a pune la dispoziția transportatorului codul UIT, care va fi înscris în mod obligatoriu pe documentul de transport.

 

Utilizarea Sistemului RO e-Transport este opțională de la data intrării în vigoare a prezentei OUG, dar devine obligatorie de la data de 1 iulie 2022.

 

Amenzile pentru nerespectarea prevederilor sunt cuprinse între 20.000 de lei și 100.000 de lei pentru persoane juridice. Totodată, faptele pot fi sancționate chiar cu confiscarea contravalorii bunurilor nedeclarate.


Procedura de aplicare a ordonanței de urgență şi categoriile de vehicule rutiere utilizate pentru transportul bunurilor cu risc fiscal ridicat care fac obiectul monitorizării se stabilesc prin ordin comun al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală și al Autorității Vamale Române, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a ordonanței de urgență.

 

Prin Ordinul ANAF nr. 802/2022 s-a stabilit lista bunurilor cu risc fiscal ridicat transportate rutier care fac obiectul monitorizării prin Sistemul RO e-Transport, astfel:

 

 • legume, plante, rădăcini și tuberculi, alimentare;
 • fructe comestibile; coji de citrice sau de pepeni;
 • băuturi, lichide alcoolice și oțet;
 • sare; sulf; pământuri și pietre; ipsos, var și ciment;
 • îmbrăcăminte și accesorii de îmbrăcăminte;
 • încălțăminte;
 • fontă, fier și oțel.

 

2. Procedura de restituire a impozitului pe dividende

 

În Monitorul Oficial nr. 402 din 27 aprilie 2022 a fost publicat Ordinul ANAF 765/2022 prin care se aprobă Procedura de restituire a impozitului pe dividende rezultat din regularizarea anuală a dividendelor distribuite parțial in cursul anului precum și modelul Declarației de regularizare/Cererii de restituire a impozitului pe dividende.

 

Ordinul se adresează societăților care au distribuit parțial dividende in cursul anului, pe baza situațiilor financiare interimare, si pentru care la finalul anului se constata ca suma dividendelor parțiale depășește profitul net de distribuit stabilit in baza situațiilor financiare anuale. 


În această situație asociații sau acționarii au obligația restituirii dividendelor, în urma regularizării operate în situațiile financiare anuale, în termen de 60 de zile de la data aprobării situațiilor financiare anuale.

 

Impozitul pe dividende declarat anterior la organul fiscal se corectează prin depunerea unei declarații rectificative în care se evidențiază suma reprezentând impozit pe dividende rezultată ca fiind plătită în plus.

 

Ulterior, plătitorul de dividende depune la organul fiscal competent o declarație de regularizare/cerere de restituire, după restituirea de către asociați a dividendelor plătite sau după aprobarea situațiilor financiare anuale în cazul dividendelor interimare distribuite neplătite.

 

Restituirea sumelor reprezentând impozit pe dividende se efectuează de organul fiscal prin decontare bancară, după efectuarea compensării cu alte datorii.


 

3. Prelungire termen restructurare obligații bugetare


În Monitorul Oficial nr. 395 din 26 aprilie 2022 a fost publicată Legea nr. 112/2022 prin care se modifică Ordonanța Guvernului nr. 6/2019 de reglementare a restructurării obligațiilor bugetare.


Se extinde termenul până la care contribuabilii pot solicita restructurarea obligațiilor bugetare restante, de la 31 iulie 2022 până la 31 decembrie 2022.

 

Disclaimer

Informațiile conținute în acest buletin informativ au scopul de a vă oferi o privire de ansamblu asupra noutăților legislative; buletinul informativ nu conține o analiză cuprinzătoare a fiecărui subiect. Pentru informații suplimentare în legătură cu subiectele expuse vă rugăm să ne contactați. Nu este acceptată nici o responsabilitate pentru deciziile sau omiterile în urma folosirii conținutului acestui buletin informativ. Toate informările Crowe pot fi consultate la pagina www.crowe.ro

Crowe România