Crowe Romania

Kurzarbeit: modificarea procedurii de acordare a sumelor pentru reducerea timpului de muncă

REFERINȚE: HOTĂRÂRE nr. 677 din 24 iunie 2021 privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 719/2020

05.07.2021
Crowe Romania
România

În Monitorul Oficial nr. 628 din 25.06.2021 s-a publicat Hotărârea nr. 677 privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 719/2020 pentru aprobarea procedurii de decontare și de plată a sumelor acordate în baza Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 132/2020 privind măsuri de sprijin destinate salariaților și angajatorilor în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum și pentru stimularea creșterii ocupării forței de muncă.

 

Principalele reglementări, așa cum sunt ele menționate de inițiatori în nota de fundamentare, sunt:

  • pentru decontarea indemnizației prevăzute la art. 1 alin. (7) din O.U.G. nr. 132/2020, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 282/2020, cu modificările și completările ulterioare, angajatorii depun o cerere la agențiile pentru ocuparea forței de muncă județene sau, după caz, a municipiului București în raza cărora au sediul social, iar cererea trebuie să fie însoțită de documentele prevăzute la art. 1^1 alin. (1) din ordonanța de urgență;
  • angajatorul depune la agenția pentru ocuparea forței de muncă județeană, precum și a municipiului București, în raza căreia își are sediul social, în format electronic, copii după toate deciziile privind reducerea timpului de lucru, programul de lucru, modul de repartizare a acestuia pe zile și drepturile salariale aferente, din perioada de 30 de zile calendaristice prevăzută la art. 1 alin.(3) din ordonanța de urgență, precum și copii după comunicările acestora către salariat (în situația prevăzută la art. 1 alin. (4) din ordonanța de urgență);

  • în situația identificării unor inadvertențe în documentele transmise pentru decontarea indemnizației prevăzute la art. 1 alin. (7) din ordonanța de urgență, precum și în situația în care documentele transmise sunt incomplete, agențiile pentru ocuparea forței de muncă județene sau, după caz, a municipiului București în raza cărora angajatorii au sediul social, solicită angajatorilor clarificări scrise și/sau prezentarea de documente suplimentare;

  • din declarația pe propria răspundere prevăzută la art. 1^1 alin.(1) lit. b) din ordonanța de urgență trebuie să reiasă diminuarea cifrei de afaceri realizată în raport cu luna anterioară aplicării măsurii de reducere a activității pentru situația prevăzută la art. 1 alin. (17) din ordonanța de urgență;

  • pentru indemnizația prevăzută de art. 3 din OUG nr.132/2020, profesioniști, având în vedere modificarea expresiei „reducerea activității” cu expresia „reducerea timpului de muncă”, precum și completarea categoriilor de beneficiari, se reglementează modalitatea de aplicare a reducerii timpului de muncă, respectiv:

- în cazul profesioniștilor, prin reducerea veniturilor realizate față de media veniturilor lunare din anul anterior stării de urgență/ alertă/ asediu;

- în cazul persoanelor care au încheiate convenții individuale de muncă, prin diminuarea orelor de muncă prestate de către acestea în cadrul cooperației.

  • abrogarea art. 7 având în vedere că intervalul de timp stabilit pentru aplicarea măsurilor de la art. 1 alin. (1) și art. 3 alin. (1) din ordonanța de urgență nu mai este conform cu noul interval de aplicare a măsurilor instituit prin Legea nr. 282/2020, respectiv pe perioada stării de urgență/alertă/asediu, precum și pe o perioadă de până la 3 luni de la data încetării ultimei perioade în care a fost instituită starea de urgență/alertă/asediu.

De asemenea, H.G. nr. 677/2021 prevede că modelele documentelor necesare decontării indemnizației prevăzute la art. 1 alin. (7) și la art. 3 alin. (1) din OUG nr. 132/2020, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 282/2020, cu modificările și completările ulterioare, se vor stabili prin ordine ale ministrului muncii și protecției sociale.