Crowe Romania

Facilitățile în domeniul construcțiilor se mențin. Sinteza prevederilor legislative privind facilitățile in domeniul construcțiilor

REFERINȚE: OUG nr. 114/2018, OUG nr. 43/2019, Ordin nr. 203 din 16 februarie 2021

16.07.2021
Crowe Romania
România

Începând cu 22.07.2019 condițiile pentru a beneficia de facilitățile fiscale prevăzute pentru domeniul construcțiilor sunt:

  • angajatorii desfășoară activitățile corespunzătoare codurilor CAEN prevăzute la art. 60 pct. 5 din Codul fiscal și realizează cifră de afaceri din aceste activități în limita a cel puțin 80% din cifra de afaceri totală;
  • scutirea se aplică pentru sumele din venitul brut lunar de minimum 3.000 de lei corespunzător unui program de 8 ore de muncă/zi, respectiv un venit brut lunar de maximum 30.000 lei, sume obținute din salarii sau asimilate salariilor realizate de persoanele fizice. Partea din venitul brut lunar ce depășește 30.000 lei nu va beneficia de facilități fiscale.
  • scutirea se aplică începând cu luna în care sunt îndeplinite cumulativ condițiile prevăzute la art. 60 pct. 5 din Codul fiscal.

Clarificări privind aplicarea facilitaților fiscale în construcții:

a) Începând cu data de 22.07.2019, veniturile brute lunare din salarii și asimilate salariilor, realizate de persoanele fizice pentru care se aplică scutirea sunt calculate prin raportare la un salariu brut de încadrare pentru 8 ore de muncă/zi de minimum 3.000 lei lunar, respectivpentru un program normal de lucru în medie de 167,333 ore pe lună, reprezentând 17,928 lei/oră. Prin urmare, facilitățile se acordă și pentru salariații angajați în construcții pe baza unui contract de muncă cu timp parțial numai dacă este îndeplinită condiția ca salariul tarifar orar să fie cel puțin egal cu 17,928 lei.

 

b) În cazul raporturilor juridice generatoare de venituri din salarii și asimilate salariilor, altele decât contractele individuale de muncă, respectiv contract de administrare, de mandat și altele, pentru care venitul brut lunar nu este calculat la un salariu brut de încadrare pentru 8 ore de muncă/zi de minimum 3.000 lei lunar, facilitățile fiscale se acordă numai dacă este îndeplinită condiția ca venitul brut lunar realizat să fie cel puțin egal cu 3.000 lei.

 

c) În cazul contractelor de internship și de ucenicie, facilitățile fiscale se acordă numai dacă câștigul salarial brut de bază este stabilit proporțional cu câștigul brut de bază pentru un program de lucru normal de 8 ore/zi.

 

d) Pentru veniturile lunare din salarii şi asimilate salariului, realizate în baza unui contract individual de muncă, mai mici de 3.000 lei/lună, facilităţile fiscale se acordă numai dacă este îndeplinită condiţia ca salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată stabilit în bani, fără a include indemnizaţiile, sporurile şi alte adaosuri, să fie de 3.000 lei lunar, pentru un program de lucru în medie de 167,333 ore pe lună.

Exemplu: dacă un salariat cu normă întreagă are prevăzut în contractul individual de muncă un salariu lunar brut de încadrare de minim 3.000 lei/lună, dar în luna de raportare a lucrat fracţie de lună sau s-a aflat în concediu medical, acesta beneficiază de facilităţile fiscale pentru venitul realizat;

 

e) Facilitățile fiscale prevăzute pentru domeniul construcțiilor se acordă persoanelor fizice detașate doar pe teritoriul României, dacă entitatea la care sunt detașați desfășoară activități în domeniul construcțiilor, îndeplinește condițiile cumulative prevăzute la art. 60 pct. 5 din Codul fiscal și dacă aceasta efectuează plata drepturilor salariale pe perioada detașării. Facilitățile fiscale nu se acordă persoanelor fizice care sunt detașate în afara României sau salariaţilor detaşaţi în România din state membre ale Uniunii Europene, Spaţiul Economic European şi Confederaţia Elveţiană sau din alte state terţe.