Actualizare Coronavirus nr. 8/2020 – Șomaj tehnic – Modificări

Actualizare Coronavirus nr. 8/2020 – Șomaj tehnic – Modificări

Referinţe: OUG 32/2020, OUG 30/2020

31.03.2020
Actualizare Coronavirus nr. 8/2020 – Șomaj tehnic – Modificări
Romania

In Monitorul Oficial nr. 260 din 30 martie 2020 a fost publicată Ordonanţa de Urgenţă nr. 32/2020 privind modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 30/2020 care modifică fundamental tot ceea s-a legiferat şi discutat până acum privitor la condiţiile privind suportarea din fonduri publice a indemnizaţiei aferente şomajului tehnic din perioada stării de urgenţă.

 

Astfel cum am detaliat în Actualizarea Coronavirus nr. 4/2020, Codul muncii permite angajatorului ca, în situaţia întreruperii sau reducerii temporare a activităţii determinată de cauze economice, tehnologice, structurale sau similare, să dispună suspendarea unilaterală a contractelor individuale de muncă ale salariaţilor. Pe durata reducerii şi/sau a întreruperii temporare a activităţii, salariaţii beneficiază de o indemnizaţie ce nu poate fi mai mică de 75% din salariul de bază corespunzător locului de muncă ocupat.

Această indemnizaţie aferentă „şomajului tehnic” va fi suportată conform noii Ordonanţe de urgenţă din bugetul asigurărilor pentru şomaj în următoarele condiţii:

- angajatorul reduce sau întrerupe temporar activitatea - total sau parţial - ca urmare a efectelor epidemiei coronavirusului;

- numai pe perioada în care este decretată stare de urgenţă;

- în cuantum maxim de 75% din salariul brut, dar nu mai mult de 75% din câştigul salarial mediu brut prevăzut de Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2020 (maxim 4.071 lei brut);

- prezentarea unei declaraţii pe propria răspundere a angajatorului privind reducerea sau întreruperea activităţii.

Conţinutul acestei declaraţii va fi stabilit ulterior printr-un ordin al ministrului muncii şi protecţiei sociale.

În consecinţa noii reglementări, până la publicarea modelului declaraţiei amintite şi care poate aduce alte surprize, pentru a obţine plata indemnizaţiilor din bugetul de şomaj, NU mai sunt necesare:

- deţinerea Certificatului pentru Situaţie de Urgenţă;

- probarea incapacităţii financiare;

- demonstrarea unei reduceri a incasarilor cu 25%.

 

De asemenea, indemnizaţiile vor fi suportate pentru 100% din salariaţii unui angajator ale căror contracte vor fi suspendate: NU mai există limitarea la 75% din numărul contractelor active.

Deşi Codul muncii prevede un procent de minim 75% pentru indemnizaţia aferentă „şomajului tehnic” raportat la salariul brut al angajatului, se pare că OUG 32/2020 limitează această indemnizaţie la 75% din salariul mediu brut pe economie (4.071 Lei), ceea ce semnifică o derogare de la prevederile mai favorabile salariatului conţinute în Codul muncii (pentru salariaţii ale căror salarii brute sunt mai mari decât salariul mediu brut pe economie).

 

Din păcate, modalitatea în care legiuitorul a găsit de cuviinţă să se exprime este unul deficitar:

- indemnizaţiile de care beneficiază salariaţii se stabilesc la 75% din salariul de bază corespunzător locului de muncă ocupat şi se suportă din bugetul asigurărilor pentru şomaj, dar nu mai mult de 75% din câştigul salarial mediu brut prevăzut de Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2020 nr. 6/2020 – art. XI din OUG 30/2020, nemodificat prin OUG 32/2020;

- în situaţia în care bugetul angajatorului destinat plăţii cheltuielilor de personal permite, indemnizaţia prevăzută la alin. (1) poate fi suplimentată de angajator cu sume reprezentând diferenţa de până la minimum 75% din salariul de bază corespunzător locului de muncă ocupat, în conformitate cu prevederile art. 53 alin. (1) din Legea nr. 53/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare – alin. (11) al art. XI, astfel cum a fost introdus de către OUG 32/2020. Iată că, în cazul în care bugetul angajatorului permite, indemnizaţia plafonată la 4.071 Lei brut poate fi complinită pentru a ajunge la valoarea minimă de 75% din salariul brut al angajatului al cărui salariu depăşeşte 5.400 Lei brut), deci fără a exista obligativitate pentru angajator de a proceda astfel.

Rămâne de văzut cum vor trata instanţele această derogare de la Codul muncii.

 

Indemnizaţia prevăzută este supusă impozitării şi plăţii contribuţiilor sociale obligatorii, conform prevederilor Codului fiscal. Pentru această indemnizaţie NU se datorează contribuţie asiguratorie pentru muncă.

 

Cererea pentru acordarea indemnizației se depune prin poştă electronică la agențiile de ocupare a forţei de munca judeţene sau a municipiului Bucureşti, însoțită de lista persoanelor beneficiare și declarația pe propria răspundere semnată și asumată de către reprezentantul legal.

Plata sumei din bugetul asigurarilor de șomaj se face în baza cererii depuse, în cel mult 15 zile de la depunerea acesteia și angajatorul plătește indemnizația către salariat în termen de maxim 3 zile lucrătoare de la încasarea acesteia.

Angajatul care are mai multe contracte individuale de muncă din care cel puțin unul cu normă întreagă este activ pe perioada stării de urgență NU va beneficia de indemnizație. Angajatul care are mai multe CIM și toate suspendate, beneficiază de indemnizație la contractul cel mai avantajos pentru el.

 

Subliniem că Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale a comunicat deja că, odată ce starea de urgenţă se va încheia, va proceda la verificarea societăţilor care au solicitat plata indemnizaţiilor din fondul de şomaj pentru a constata dacă, într-adevăr, erau îndeplinite condiţiile de a beneficia de acest drept. Aceasta mai ales că necesarul financiar al bugetului asigurărilor sociale de stat va fi, cel puţin în parte, asigurat din fonduri puse la dispoziţie de către Comisia Europeană.

 

Pentru eficientizarea comunicării cu clienții, am stabilit un canal direct de comunicare cu departamentul de referință. Pentru subiectul prezentei Actualizări, cererile de consultanță și informații suplimentare se vor trimite la adresa [email protected], cu o scurtă descriere a solicitării. Un consultant din echipa noastră vă va răspunde sau vă va contacta telefonic.

 

 

Disclaimer

Informatiile continute in acest buletin informativ au scopul de a va oferi o privire de ansamblu asupra noutatilor legislative; buletinul informativ nu contine o analiza cuprinzatoare a fiecarui subiect. Pentru informatii suplimentare in legatura cu subiectele expuse va rugam sa ne contactati. Nu este acceptata nici o responsabilitate pentru deciziile sau omiterile in urma folosirii continutului acestui buletin informativ. Toate circularele Boscolo&Partners pot fi consultate la pagina: http://www.crowe.ro.

Boscolo & Partners