Actualizare Coronavirus nr. 7/2020 – Obţinerea Certificatului de Situaţii de Urgenţă

Actualizare Coronavirus nr. 7/2020 – Obţinerea Certificatului de Situaţii de Urgenţă

Referinţe: Ordin 791, OUG 29/2020, OUG 30/2020, Decretul 195/2020

27.03.2020
Actualizare Coronavirus nr. 7/2020 – Obţinerea Certificatului de Situaţii de Urgenţă
Romania

În Monitorul Oficial nr. 248 din 25.03.2020 a fost publicat Ordinul 791/2020 al Ministerului Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri privind acordarea certificatelor de situaţii de urgenţă operatorilor economici a căror activitate este afectată în contextul pandemiei de coronavirus.

 

Prin acest Ordin se reglementează procedura prin care Ministerul Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri acordă certificate de situaţie de urgenţă (CSU), la cererea solicitanţilor - operatori economici - a căror activitate este afectată în contextul pandemiei de coronavirus.

 

Se eliberează două tipuri de Certificate de situaţie de urgenţă:

TIP 1 (albastru): pentru solicitanţii care au întrerupt total sau parţial activitatea ca urmare a deciziilor emise de autorităţile publice competente, potrivit legii, în perioada stării de urgenţă decretate;

TIP 2 (galben): pentru solicitanţii care au înregistrat o diminuare a încasărilor lunare cu un procent de minimum 25% faţă de media încasărilor din perioada ianuarie-februarie 2020.

 

Solicitările pentru emiterea acestor certificate se vor înregistra online sub semnătura electronică certificată a reprezentantului legal al societăţii sau a unui împuternicit special.

 

În vederea clarificării utilizărilor diferite a “Avizului privind existenţa forţei majore” eliberat de către Camerele de Comerț şi Industrie CCI şi “CSU”, evidenţiem mai jos principalele caracteristici ale celor două documente:

 

AVIZUL privind existența Forței Majore

CERTIFICATUL de Situație de Urgență

Emitent

CCI şi Camerele judeţene 

Ministerul Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri (MEEMA)

Temei legal

Legea nr. 335/2007

Decretul nr. 195/16.03.2020, OUG nr. 29/18.03.2020, OUG nr. 30/18.03.2020 și Metodologia aprobată prin Ordin al MEEMA

Utilizare

Avizarea, la cerere și pe bază de documentație, a existenței cazurilor de forță majoră și efectele acestora asupra executării obligațiilor comerciale

Certificarea, la cerere și pe bază de documentație, a afectării activității operatorilor economici în contextul coronavirus

Destinatari

Comercianții, inclusiv întreprinderile mari

1. Întreprinderi Mici şi Mijlocii IMM 

2. Angajatorii, care:

a) şi-au întrerupt activitatea total sau parţial în urma deciziilor Autorităţilor publice pe întreaga durată a stării de urgenţă;

b) au înregistrat în luna de referinţă o reducere a încasărilor cu 25% faţă de perioada ianuarie – februarie 2020. 

Costuri

Conform tarifului practicat de instituţia emitentă

Gratuit

Aplicabilitate

Oricând

Pe durata stării de urgenţă

Efecte, beneficii şi facilităţi

Acordă părții care invocă forța majoră, în baza avizului, posibilitatea exonerării de obligația contractuală, cu acordul celeilalte părți contractante.

1. Pentru IMM:

a) amânarea plăţii utilităţilor şi a chiriei pentru sediile sociale şi punctele de lucru.

b) exonerarea de la plata penalităţilor de întârziere în executarea contractelor încheiate cu autorităţile publice.

c) posibilitatea de a invoca forţa majoră pentru orice alt tip de contract.

2. Pentru Angajatori:

a) plata indemnizaţiilor aferente contractelor de muncă suspendate (şomaj tehnic) de la bugetul de stat.

b) exonerarea de la plata contribuţiei asiguratorii pentru muncă asupra indemnizaţiilor de la punctul anterior.

 

Pentru eficientizarea comunicării cu clienții, am stabilit un canal direct de comunicare cu departamentul de referință. Pentru subiectul prezentei Actualizări, cererile de consultanță și informații suplimentare se vor trimite la adresa [email protected], cu o scurtă descriere a solicitării. Un consultant din echipa noastră vă va răspunde sau vă va contacta telefonic.

 

Disclaimer

The information in this newsletter is intended to give you an overview of legislative news; the newsletter does not contain a complete analysis of each topic. For more information about the subjects presented, please contact us. We do not accept any responsibility for decisions or omissions followed by the use of the content of this newsletter. All Boscolo&Partners newsletters are available at the following address: http://www.crowe.ro

 

Boscolo & Partners