Actualizare Coronavirus nr. 15/2020 – Facilităţi acordate locatorilor şi chiriaşilor imobilelor

Actualizare Coronavirus nr. 15/2020 – Facilităţi acordate locatorilor şi chiriaşilor imobilelor

Referinţe: Lege 62/2020

26.05.2020
Actualizare Coronavirus nr. 15/2020 – Facilităţi acordate locatorilor şi chiriaşilor imobilelor
Romania

În Monitorul Oficial nr. 435 din data de 21 mai 2020 a fost publicată Legea nr. 62/2020 privind aplicarea unor facilităţi de la plata chiriei pe perioada aferentă stării de urgenţă.

 

 

Beneficiarii acestei legi sunt locatarii (art. 1), indiferent că e vorba de persoane juridice, fizice sau practicanţii unor profesii liberale, dar şi proprietarii bunurilor care acceptă reducerea chiriilor (art. 2).

 

În ceea ce priveşte chiriaşii, sunt beneficiari ai acestei legi persoanele juridice şi practicanţii profesiilor liberale care şi-au întrerupt activitatea ori au avut o scădere a veniturilor/încasărilor redusă cu cel puţin 15% în luna martie 2020 faţă de media ultimului an calendaristic, dar şi persoanele fizice afectate economic, direct sau indirect, în perioada stării de urgenţă. 

 

Beneficiul prevăzut de acest act normativ în favoarea chiriaşilor constă în plata chiriei de către ANAF prin organele sale teritoriale şi recuperarea sumelor anticipate de către agenţie de la chiriaşi în rate egale după terminarea perioadei pentru care a fost amânată plata. Înainte de a se adresa cu cerere organului fiscal pentru ca acesta să plătească contravaloarea folosinţei bunului imobil, chiriaşul trebuie să fi semnat un act adiţional cu locatorul pentru amânarea la plata a chiriei.

 

Actul adiţional menţionat va fi unul dintre documentele pe care chiriaşul va trebui să le ataşeze cererii de plată pe care o va face către ANAF, alături de contractul de închiriere şi un document care să dovedească imposibilitatea locatarului de a plăti chiria pe durata perioadei de amânare convenită cu locatorul. Acest document pare să reprezinte o condiție suplimentară faţă de cele menționate la alineatul (1) al aceluiaşi articol prim al legii, astfel că ne așteptăm ca acest aspect să fie clarificat prin Normele de punere în aplicare a căror publicare este așteptată până în data de 5 iunie 2020.

 

Sunt eligibili a solicita plata chiriei de către ANAF doar locatarii care trebuie să plătească în lunile în care se aplica starea de urgenţă şi în luna următoare o chirie lunară care este cel puţin egală sau mai mică decât cea din februarie 2020, iar cuantumul acesteia nu depăşeşte 10.000 Lei per locaţie pentru operatorii economici şi 2.000 Lei pentru persoanele fizice.

 

Restituirea către ANAF a sumelor plătite de aceasta proprietarilor trebuie să aibă loc eşalonat, în rate egale, până la 31 decembrie 2020, fără ca ANAF să perceapă dobânzi şi penalităţi la suma anticipată locatorilor.

 

Articolul 2 al legii conferă beneficii fiscale până la 31 decembrie 2020 locatorilor care acordă o reducere a chiriei.

Astfel, contribuabililor plătitori de impozit pe profit sau pe venitul microîntreprinderilor li se reduce baza de impozitare reprezentată de contravaloarea folosinţei bunului imobil la 80% din dacă valoarea chiriei este redusă cu cel puţin 20% faţă de valoarea aferentă lunii februarie 2020.

 

 

 

Pentru eficientizarea comunicării cu clienții, am stabilit un canal direct de comunicare cu departamentul de referință. Pentru subiectul prezentei Actualizări, cererile de consultanță și informații suplimentare se vor trimite la adresa [email protected], cu o scurtă descriere a solicitării. Un consultant din echipa noastră vă va răspunde sau vă va contacta telefonic.

 

 

Disclaimer

Informatiile continute in acest buletin informativ au scopul de a va oferi o privire de ansamblu asupra noutatilor legislative; buletinul informativ nu contine o analiza cuprinzatoare a fiecarui subiect. Pentru informatii suplimentare in legatura cu subiectele expuse va rugam sa ne contactati. Nu este acceptata nici o responsabilitate pentru deciziile sau omiterile in urma folosirii continutului acestui buletin informativ. Toate circularele Boscolo&Partners pot fi consultate la pagina: http://www.crowe.ro.

                                                                                                                                                                         Boscolo & Partners