Tax picture

Mokesčių valdymas

Tarptautinis
apmokestinimas; sandorių kainodara; mokesčiai, taikomi
dirbantiems užsienyje ir migrantams; pridėtinės vertės mokestis
Tax picture 2

Mokesčių valdymas

Mokesčių valdymas

Mūsų įmonė siūlo klientams įvairias mokestines paslaugas:  konsultacijas susijusios su tarptautiniu apmokestinimu, įvairiais mokesčiais mokamais Lietuvoje: pridėtinės vertės, gyventojų pajamų, pelno mokestis ir kt.. Taip pat konsultuojame ir teikiame rekomendacijas susijusias su sandorių kainodara.  Mūsų patirtis teikiant mokestines paslaugas užtikrina, kad profesionaliai suteiksime kliento lūkesčius atitinkančias paslaugas.

Mokestinių paslaugų tikslas yra padėti klientams surasti efektyvius mokesčių rizikos valdymo būdus, kurie sukuria pridėtinę vertę verslui, darbuotojams, investuotojams ir visuomenei. Mes padedame klientams laikantis teisės aktų reikalavimų išlikti konkurencingiems rinkoje.

 

Tarptautinis apmokestinimas

Sėkmingos įmonės prieš priimdamos verslui svarbius sprendimus visuomet įvertina mokestinius padarinius, kad netektų sumokėti daugiau nei reikia pagal teisinius įsipareigojimus. Todėl globalaus vystymosi strategijoje įmonėms labai svarbu apsvarstyti tarptautinių mokestinių prievolių vykdymą, įskaitant reikiamas konsultacijas ir struktūravimą. Mūsų specialistai, kurie yra įgiję atitinkamą išsilavinimą ir patirties, padės įgyvendinant sutartis dėl dvigubo apmokestinimo išvengimo.

 

Sandorių kainodara

Daugiau nei 60 % pasaulinės prekybos operacijų atliekamos tarp asocijuotų įmonių. Įvairiose šalyse taikomos mokesčių lengvatos gali sumažinti įmonių grupės mokestinę naštą.  Todėl labai svarbu nustatyti tinkamą kainodarą tarp asocijuotų įmonių (nuolatinių buveinių). Mes galime padėti paruošti sandorių kainodarą grupės viduje ir paruošti reikiamus patvirtinamuosius dokumentus.

 

Mokesčiai, taikomi dirbantiems užsienyje ir migrantams

Mūsų specialistai padės išsiaiškinti visus klausimus, susijusius su dirbančiųjų užsienyje tarpvalstybiniu apmokestinimu ir suteiks darbo užmokesčio apskaitos paslaugas.

 

Pridėtinės vertės mokestis

 

Su PVM susiję klausimai yra vieni sudėtingiausių tarptautinių sandorių srityje.   Mūsų specialistų kvalifikacija leidžia teikti įvairaus pobūdžio paslaugas, susijusias su PVM: konsultacijas, PVM mokėtojų registraciją, deklaracijų teikimą ir daugelį kitų.

 

Mūsų Paslaugos

Auditas
Auditas atliekamas vadovaujantis Tarptautiniais audito standartais patvirtintais Tarptautinės Buhalterių Federacijos.
Apskaita
Patikėję Jūsų įmonės apskaitos vedimą mums, būsite užtikrinti, kad apskaitą ves kvalifikuoti.
Konsultacijos
Susijungimai ir įsigijimai, sandorių kainodara, vertinimai ir kt.
Mokesčių valdymas
Tarptautinis apmokestinimas; sandorių kainodara;  pridėtinės vertės mokestis
Auditas
Auditas atliekamas vadovaujantis Tarptautiniais audito standartais patvirtintais Tarptautinės Buhalterių Federacijos.
Apskaita
Patikėję Jūsų įmonės apskaitos vedimą mums, būsite užtikrinti, kad apskaitą ves kvalifikuoti.
Konsultacijos
Susijungimai ir įsigijimai, sandorių kainodara, vertinimai ir kt.
Mokesčių valdymas
Tarptautinis apmokestinimas; sandorių kainodara;  pridėtinės vertės mokestis