Audit services

Auditas

Auditas atliekamas vadovaujantis Tarptautiniais audito standartais patvirtintais Tarptautinės Buhalterių Federacijos.
Audit services 2

Auditas

Auditas atliekamas vadovaujantis Tarptautiniais audito standartais patvirtintais Tarptautinės Buhalterių Federacijos.

Metinių finansinių ataskaitų auditas yra privalomas:

-  valstybės ir savivaldybės įmonėse, viešojo intereso įmonėse, akcinėse bendrovėse, uždarosiose akcinėse bendrovėse, kuriose akcininkė yra valstybė ir (arba) savivaldybė

- uždarosiose akcinėse bendrovėse, kooperatinėse bendrovėse (kooperatyvuose), tikrosiose ūkinėse bendrijose ir komanditinėse ūkinėse bendrijose, kuriose visi tikrieji nariai yra akcinės bendrovės ar uždarosios akcinės bendrovės, jeigu jų ne mažiau kaip du rodikliai paskutinę finansinių metų dieną viršija šiuos dydžius:

1) pardavimo grynosios pajamos per ataskaitinius finansinius metus – 12 mln. litų;

2) balanse nurodyto turto vertė – 6 mln. litų;

3) vidutinis metinis darbuotojų skaičius pagal sąrašą per ataskaitinius finansinius metus – 50.

Auditas taip pat yra privalomas įmonėms, kurios sudaro konsoliduotas finansines ataskaitas.

Auditas taip pat gali būti atliekamas dukterinėse įmonėse, jei to reikalauja patronuojančios įmonės akcininkai ar auditoriai, įmonėse kurios turi daug finansinių įsipareigojimų kredito institucijoms. Tačiau kartu norime atkreipti dėmesį, kad ir neturint šių rodiklių atliktas auditas padės Jums sužinoti tikrąją savo veiklos finansinę padėtį.

Atsiminkite, kad auditas tai jūsų įmonės finansinių ataskaitų patikimumo garantas. Norėdami gauti pasiūlymą audito paslaugoms, spauskite čia.

Mūsų Paslaugos

Apskaita
Patikėję Jūsų įmonės apskaitos vedimą mums, būsite užtikrinti, kad apskaitą ves kvalifikuoti.
Auditas
Auditas atliekamas vadovaujantis Tarptautiniais audito standartais patvirtintais Tarptautinės Buhalterių Federacijos.
Mokesčių valdymas
Tarptautinis apmokestinimas; sandorių kainodara;  pridėtinės vertės mokestis
Konsultacijos
Susijungimai ir įsigijimai, sandorių kainodara, vertinimai ir kt.
Apskaita
Patikėję Jūsų įmonės apskaitos vedimą mums, būsite užtikrinti, kad apskaitą ves kvalifikuoti.
Auditas
Auditas atliekamas vadovaujantis Tarptautiniais audito standartais patvirtintais Tarptautinės Buhalterių Federacijos.
Mokesčių valdymas
Tarptautinis apmokestinimas; sandorių kainodara;  pridėtinės vertės mokestis
Konsultacijos
Susijungimai ir įsigijimai, sandorių kainodara, vertinimai ir kt.