Our services

Mūsų Paslaugos

We provide a wide range of advisory and audit related services!

Mūsų Paslaugos

Auditas
Auditas atliekamas vadovaujantis Tarptautiniais audito standartais patvirtintais Tarptautinės Buhalterių Federacijos.
Apskaita
Patikėję Jūsų įmonės apskaitos vedimą mums, būsite užtikrinti, kad apskaitą ves kvalifikuoti.
Mokesčių valdymas
Tarptautinis apmokestinimas; sandorių kainodara;  pridėtinės vertės mokestis
Konsultacijos
Susijungimai ir įsigijimai, sandorių kainodara, vertinimai ir kt.
Auditas
Auditas atliekamas vadovaujantis Tarptautiniais audito standartais patvirtintais Tarptautinės Buhalterių Federacijos.
Apskaita
Patikėję Jūsų įmonės apskaitos vedimą mums, būsite užtikrinti, kad apskaitą ves kvalifikuoti.
Mokesčių valdymas
Tarptautinis apmokestinimas; sandorių kainodara;  pridėtinės vertės mokestis
Konsultacijos
Susijungimai ir įsigijimai, sandorių kainodara, vertinimai ir kt.

Kitos paslaugos

  • Atliekame revizijas, teminius patikrinimus.
  • Vertiname reorganizavimo projektus/sąlygas.
  • Konsultuojame bei teikiame metodinę pagalbą įvairiais apskaitos bei mokesčių klausimais.
  • Analizuojame įmonių ūkinę – finansinę veiklą.
  • Teikiame bankroto procedūras.
  • Konsultuojame įmonių steigimo ir likvidavimo klausimus.
  • Teikiame teisines konsultacijas