Tiêu chí khi lựa chọn công ty cung cấp dịch vụ tính lương

11/05/2021

Tiêu chí khi lựa chọn công ty cung cấp dịch vụ tính lương:

  • Kinh nghiệm cung cấp dịch vụ tính lương: Công ty càng có nhiều kinh nghiệm sẽ càng có điều kiện để hoàn thiện quy trình cung cấp dịch vụ và nâng cao chất lượng dịch vụ.
  • Có quy trình cung cấp dịch vụ đầy đủ, chi tiết, rõ ràng: Điều này có thể được đánh giá thông qua website, thông qua các cuộc họp trao đổi ban đầu liên quan đến việc cung cấp dịch vụ
  • Có thương hiệu tốt trên thị trường: Công ty có thương hiệu tốt thường có mức độ cam kết cao trong việc bảo đảm chất lượng dịch vụ của mình
  • Có đội ngũ nhân sự với trình độ chuyên môn cao, có đủ nguồn lực để xử lý công việc
  • Có cam kết bảo mật thông tin bằng văn bản với những quy định rõ ràng. Có đầy đủ chính sách, quy trình và công cụ giúp bảo đảm cam kết bảo mật thông tin