members

Board Members

Crowe Taiwan
01pingchang_su
Director General
01pingchang_su
Su, Ping-Chang
CPA
Chairman of Board
02david_wang
Director of Taichung Office
02david_wang
Wang, Jih-Chun
CPA
Deputy Chairman of Board
davidwuwangEng
Director of Taipei Office
davidwuwangEng
Wang, Wu-Chang
CPA
Direct of Board
03jenyaohsieh
Director of Kaohsiung Office
03jenyaohsieh
Hsieh, Jen-Yao
CPA
Director of Board / Chief of Auditor
05eric_lin
05eric_lin
Lin, Chih-Lung
CPA
Director of Board / Chief of Risk Control
08johnny_huang
 
08johnny_huang
Huang, Sheng-Yi
CPA
Director of Board / Chief of Personnel
04tony_lin
 
04tony_lin
Lin, Sung-Shu
CPA
Director of Board
07milton_lin
 
07milton_lin
Lin, Ming-Shou
CPA
Director of Board
06gina_lin
 
06gina_lin
Lin, Mei-Ling
CPA
Chief of Executive
gerdinLineng
gerdinLineng
Lin, Chin-Feng
CPA
Chief of Tax
bennyShaoEng
bennyShaoEng
Shao, Chao-Bin
CPA
Chief of International Affairs