V veljavo je stopil Zakon o interventnih ukrepih na podrocju zdravstva

V veljavo je stopil Zakon o interventnih ukrepih na področju zdravstva

23/01/2024
V veljavo je stopil Zakon o interventnih ukrepih na podrocju zdravstva

30. 12. 2023 je bil v Uradnem listu RS objavljen Zakon o interventnih ukrepih na področju zdravstva, dela in sociale ter z zdravstvom povezanih vsebin (ZIUZDS), ki je začel veljati 31. 12. 2023.

Prinaša 2 novosti:

1. Podaljšuje se obdobje prejemanja bolniških nadomestil v breme delodajalca z 20 na 30 dni (27. in 33. člen ZIUZDS),
2. Omejuje se višina bolniškega nadomestila na 2,5-kratnik povprečne mesečne bruto plače (34. člen ZIUZDS).

... pa naj bo 2024 čim bolj zdravo, brez bolniških odsotnosti. ;)


Naša vodja pravnega oddelka - Tanja Tomšič Ivanuš je pripravila tokratni povzetek.
Za konkretna vprašanja pa je na voljo prek: 

[email protected]

 

 

 /EN/

The Law on Intervention Measures in the Field of Healthcare has come info effect

On December 30, 2023, the Law on Intervention Measures in the Field of Health, Labor, and Social Affairs, as well as Health-Related Matters (ZIUZDS), was published in the Official Gazette of the Republic of Slovenia and became effective on December 31, 2023.

It introduces two novelties:

1. Extends the period for receiving sick leave benefits at the employer's expense from 20 to 30 days (Articles 27 and 33 of ZIUZDS).
2. Limits the amount of sick leave benefits to 2.5 times the average monthly gross salary (Article 34 of ZIUZDS).

 

... and may 2024 be as healthy as possible, free from sick leave. ;)