Crowe-slovenija-hr-kadrovska-novosti-evidenc-na-delovnem-mestu-2023

Novosti evidenc na delovnem mestu

04/08/2023
Crowe-slovenija-hr-kadrovska-novosti-evidenc-na-delovnem-mestu-2023
Aprila 2023 je bila sprejeta novela Zakona o evidencah na področju dela in socialne varnosti, (Labour and Social Security Registers Act), ki bo stopila v veljavo novembra 2023.

Spremembe zakona prinašajo obveznost zelo natančnega vodenja evidence delovnega časa, in sicer bo potrebno na dnevni ravni beleženje časa prihoda in časa odhoda z dela ter izraba odmora med delovnim časom. Spremembe so bile sprejete z namenom bolj učinkovitega zagotavljanja delovnopravnih pravic s področja delovnega časa, odmorov in počitkov.

Obveznost dnevnega beleženja ur sicer obstaja že od sprejetja zakona leta 2006, novela pa določa le bolj podrobnejšo opredelitev in povečuje obseg delavcev, za katere mora biti vodena evidenca, še na preostale osebe, ki na kakršnikoli pravni podlagi opravljajo delo pri delodajalcu, ne zgolj za redno zaposlene delavce.


Tanja Tomšič Ivanuš
Vodja pravnega oddelka / Head of Legal


Za več informacij nam pišite na:

[email protected]
[email protected]