Crowe Global Snowball meeting in Amsterdam

Mednarodno Snowball srečanje v Amsterdamu

27/03/2024
Crowe Global Snowball meeting in Amsterdam

Vedno se veselimo mednarodnih srečanj z našimi Crowe partnerji. Tokrat se nas je zbralo 14 iz vseh koncev sveta. Crowe Slovenia je zastopal Bogdan Lalić, vodja našega davčnega oddelka. A ga najdete na fotografiji? ;) 


V sklopu Snowball srečanja smo odpirali interne razprave o izboljšanju mednarodnega sodelovanja in projektov. Seveda smo združili prijetno s koristnim – mreženje, izmenjava idej in najboljših praks ter ogled vedno navdihujočega Amsterdama. 

Hvala vsem izjemnim ljudem iz mednarodnega Crowe okolja za super druženje, nesebično deljenje dobrih praks in skupno jasno vizijo. Veseli nas, da imamo tako dobre odnose med državami in lahko svojim strankam resnično pomagamo z najboljšo podporo v mednarodnem okolju. Pa naj si gre za davčno, finančno, HR ali računovodsko podporo / svetovanje.

 

Crowe Peak & Crowe Foederer, hvala za vašo energijo, gostoljubje in super družbo.

 

 

/EN/

International Snowball meeting in Amsterdam

 

We always look forward to international meetings with our Crowe partners. This time, 14 of us gathered from all over the world. Representing Crowe Slovenia was our Bogdan, head of the tax department. Can you spot him in the photo? ;)

As part of the Snowball meeting, we engaged in internal discussions on improving international collaboration and projects. Of course, we combined business with pleasure - networking, exchanging ideas and best practices, and taking a quick tour of Amsterdam.

Thanks to all the amazing people from the international Crowe community for the great company, selflessly sharing best practices, and sharing a clear vision together. We are pleased to have such good relations between countries and to be able to truly assist our clients with the best support in the international environment. Whether it's tax, financial, HR, or accounting support/advice.

 

Crowe Peak & Crowe Foederer, thank you for your energy, hospitality, and great company.