crowe-slovenia-izplacilo-regresa-in-odpoved-delovnega-razmerja-kako postopati-racunovodstvo-pravna-sluzba-svetovanje-za-podjetja-inspektorat

Izplačilo polnega regresa in prekinitev delovnega razmerja

16/08/2023
crowe-slovenia-izplacilo-regresa-in-odpoved-delovnega-razmerja-kako postopati-racunovodstvo-pravna-sluzba-svetovanje-za-podjetja-inspektorat

Inšpektorat RS za delo je v svojem Poročilu o delu inšpektorata za leto 2022 razkrili, da se je največ nepravilnosti na področju delovnih razmerij nanašalo na plačilo za delo.

Med vsem kršitvami v zvezi s plačilom za delo so v letu 2022 najbolj izstopale kršitve v zvezi z regresom za letni dopust; s plačilnim dnem, krajem ter načinom izplačila in pisnim obračunom plače, ki ga je delodajalec dolžan dati delavcu do konca plačilnega dne.

Nadaljnje je bilo ugotovljeno tudi veliko kršitev glede obračuna višine dodatkov za delo v posebnih pogojih, dodatkov za delovno dobo ter povračila stroškov v zvezi z delom.

Ugotovljene so bile tudi kršitve glede zadrževanja in pobota izplačila plače. 

Ali veste kako postopati, če pride po izplačilu polnega regresa do prekinitve delovnega razmerja?

 


Tanja Tomšič Ivanuš
Vodja pravnega oddelka / Head of Legal


Za več informacij nam pišite na:

[email protected]
[email protected]