crowe-slovenia-Predlog-Zakona-o-spremembah-in-dopolnitvah-Zakona-o-davku-od-dohodkov-pravnih-oseb

Draft Law on Amendments to the Corporate Income Tax Act

02/08/2023
crowe-slovenia-Predlog-Zakona-o-spremembah-in-dopolnitvah-Zakona-o-davku-od-dohodkov-pravnih-oseb

Regarding the novelties in the field of corporate income tax, we sought the opinion of our Head of Tax Department at Crowe Slovenia - Bogdan Lalic:


"This amendment is changing one of the most complex topics in the international tax arena (obligations of foreign companies in Slovenia - when they must pay corporate income tax (via a permanent establishment for corporate income tax) if they operate in Slovenia, even if they are not registered as a company in Slovenia; and how much loan can a Slovenian company borrow from a related person to be tax-deductible) and it will bring even more complexity in practice."


For more information, feel free to contact us at:

[email protected]

 

 

[SL]

Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb

 

O novosti na področju davka od dohodkov pravnih oseb smo za mnenje prosili našega vodjo davčnega oddelka Crowe Slovenia - Bogdana Lalica:


“Ta novost spreminja eno najbolj kompleksnih tem na mednarodnem davčnem področju (obveznosti tujih podjetij v Sloveniji – kdaj morajo plačati DDPO (preko poslovne enote za DDPO), če poslujejo v Sloveniji, četudi nimajo registriranega podjetja v Sloveniji; ter koliko posojila si lahko slovensko podjetje sposodi od povezane osebe da bo strošek davčno priznan) in bo še pestro v praksi.” 


Za več informacij nam pišite na:

[email protected]

 

 

Več podrobnosti pa v dokumentu TUKAJ.