Crowe-slovenia-dodaten-dan-izrednega-dopusta-za-starse-spremljanje-otrok-v-solo-kadrovske-sluzbe-2023

Dodatni dan izrednega dopusta za spremljanje prvošolca v šolo

14/08/2023
Crowe-slovenia-dodaten-dan-izrednega-dopusta-za-starse-spremljanje-otrok-v-solo-kadrovske-sluzbe-2023

Dodatni dan izrednega dopusta za spremljanje prvošolca v šolo pripada vsem zaposlenim v javnem in zasebnem sektorju, in sicer obema staršema hkrati.

Z aprilom 2023 se je začela uporabljati tudi novela Zakona o starševskem varstvu in družinskih prejemkih, ki je med drugim malenkost spremenila določbe glede krajšega delovnega časa zaradi nege in varstva otroka.

- Eden od staršev, ki neguje in varuje otroka do tretjega leta starosti, ima pravico do dela s krajšim delovnim časom od polnega.

- Eden od staršev, ki neguje in varuje najmanj dva otroka, ima pravico do dela s krajšim delovnim časom od polnega do osmega leta starosti najmlajšega otroka.

- Krajši delovni čas zaradi varstva otroka bosta lahko po novem koristita oba starša hkrati, vendar pri tem ne smeta preseči 20 ur tedensko.Tanja Tomšič Ivanuš
Vodja pravnega oddelka / Head of Legal


Za več informacij nam pišite na:

[email protected]
[email protected]