crowe slovenia konferenca o davkih in pravu kongres davcni svetovalec tax and legal conference 2023

Crowe Slovenia na EMEA konferenci o davkih in pravu na Portugalskem

31/07/2023
crowe slovenia konferenca o davkih in pravu kongres davcni svetovalec tax and legal conference 2023

“Vesel sem, da smo del mednarodne mreže povezanih in izkušenih strokovnjakov, s čimer strankam omogočamo celovito in učinkovito rešitev pri čezmejnih poslovanjih.” 
- Bogdan Lalic, vodja davčnega oddelka Crowe Slovenia

Prejšnji mesec se je naš Bogdan udeležil dvodnevnega dogodka EMEA konferenci o davkih in pravu, ki je potekal na Portugalskem. Številna predavanja in delavnice so bile osredotočene na ključne davčne trende, priložnosti in izzive.

Bogdan je uspešno zastopal Crowe Slovenijo in bil navdušen nad novostmi na področju davkov. Informacije, ki zagotovo pridejo prav, ko strokovno pomagamo našim strankam.

V Crowe Slovenija vaše finančne izzive jemljemo zelo resno in veseli nas, da to cenite.

𝗡𝗮 𝘃𝗼𝗹𝗷𝗼 𝘀𝗺𝗼 𝘃𝗮𝗺 𝘁𝘂𝗱𝗶 𝗸𝗼𝘁 𝗱𝗮𝘃𝗰̌𝗻𝗶 𝘀𝘃𝗲𝘁𝗼𝘃𝗮𝗹𝗰𝗶 𝗶𝗻 𝘃𝗮𝗺 𝗽𝗼𝗺𝗮𝗴𝗮𝗺𝗼 𝗿𝗲𝘀̌𝗶𝘁𝗶 𝘃𝗮𝘀̌𝗲 𝗱𝗮𝘃𝗰̌𝗻𝗲 𝘇𝗮𝗴𝗮𝘁𝗲.


 

 

[EN]

 

Crowe Slovenia attended EMEA Tax and Legal conference in Porto

 

“I am glad that we are part of an international network of connected and experienced professionals, enabling us to provide comprehensive and efficient solutions to our clients in cross-border business” - Bogdan Lalic, Head of Tax Department at Crowe Slovenia

Last month, our Bogdan attended the two-day event EMEA Tax and Legal conference - held in Porto, Portugal. Numerous lectures and workshops were focused on key tax trends, opportunities, and challenges.

Bogdan successfully represented Crowe Slovenia and was excited about the latest developments in taxation. The information acquired will undoubtedly be valuable as we professionally assist our clients.

At Crowe Slovenia, we take your financial challenges very seriously, and we are delighted that you appreciate it.

We are also available to you as tax consultants, ready to help you solve your tax-related issues.


>>> 
[email protected]