crowe slovenija regres

Bliža se rok za izplačilo regresa za letni dopust – kaj pa v primeru nelikvidnosti?

28/06/2023
crowe slovenija regres

Po Zakonu o delovnih razmerjih (ZDR-1) mora delodajalec izplačati regres za letni dopust najkasneje do predpisanega roka in to v celotnem znesku. Kasnejša izplačila lahko namreč vodijo v obisk pristojne inšpekcijske službe ter v soočanje z nezaželjenimi postopkovnimi in finančnimi posledicami.

 

Primarni rok za izplačilo je do 1. julija tekočega leta.

 

Izjemoma je dovoljeno kasnejše izplačilo do 1. novembra tekočega leta, vendar le v kolikor delodajalca zavezuje kolektivna pogodba ter v kolikor slednja omogoča kasnejši rok za izplačilo v primeru likvidnostnih težav delodajalca.

 

Ob tem opozarjamo, da je v določenih kolektivnih pogodbah ta pogoj poostren na način, da mora glede navedenega obstajati tudi sporazum med delodajalcem in njegovim reprezentativnim sindikatom. Z drugimi besedami to pomeni, da mora pri delodajalcu prvotno obstajati reprezentativni sindikat, s čimer se postavi temelj za morebitno dosego sporazuma z delodajalcem za izplačilo do 1. novembra tekočega leta v primeru nelikvidnosti.

 

V praksi je namreč nemalo takšnih podjetij, ki se znajdejo v finančni stiski in ki jih sicer zavezuje kolektivna pogodba, ki jim omogoča izplačilo do 1. novembra tekočega leta, vendar zaradi neobstoja reprezentativnega sindikata te možnosti nimajo. Zaradi tega se postavi vprašanje o enakopravnem položaju podjetij, ki poslujejo v isti dejavnosti.

 

Naj omenimo, da podjetja, ki imajo likvidnostne težave in ki jih ne zavezuje kolektivna pogodba nimajo možnosti podaljšanega roka in morajo izvesti izplačilo do 1. julija tekočega leta.

 

Če bi vam zaradi likvidnostnih težav prav prišel zamik pri izplačilu regresa za letni dopust, se priporočamo za nasvet.

 
Za več informacij nam pišite na:

 

[email protected]

[email protected]