Crowe Slovenia webinar UAE tax

Webinar: The new UAE Corporate Tax

Navigating the new UAE Corporate Tax: All You Need To Know For Your Business.

Location: Online webinar
Start Date:

13/06/2022 11:00 Central

End Date :

13/06/2023 11:45 Central

Crowe Slovenia webinar UAE tax

READ ENGLISH VERSION

PREBERI SLOVENSKO VERZIJO

 

Join this webinar to understand the ins and outs of the new corporate tax and its impact on resident and non-resident businesses active in the UAE. 

 

 

 

 

REGISTER HERE

Watch on demand anytime!

 

 

 

About the webinar:

If you're running a business in the United Arab Emirates (UAE), it's essential to understand the country's corporate tax laws. Whether you're an UAE resident or non-resident business, this webinar will help you navigate the complexities of the new UAE corporate tax, for tax periods commencing on or after 1 June 2023.

Our guest speaker from Legnano Teknoelectric Co., the worldwide leader in production of high-performance cores and laminations for transformers & reactors, will share the implications of the new tax system from their point-of-view as a company with production facilities in Italy and the UAE.

 

Discussion Topics:

The Impact of Corporate Tax for Permanent Establishment and Free Zone Companies

Mergers and Acquisition: key considerations

Client POV: LTC Group - planning for Corporate Tax in the UAE for companies headquartered in Italy or the EU

Planning for Corporate Tax in the UAE for companies headquartered in Ukraine, or other non-EU countries

 

Speakers:

Rakesh Nair, Director, Corporate Tax, Crowe UAE

Filipa Correira, Crowe Valente

Vitaliy Smerdov, Koniul Hasanova, Crowe Mikhailenko

 

REGISTER HERE

 

 

 

 

Webinar: Uvedba davka na dohodek podjetij v ZAE

Uvedba novega korporativnega davka v Združenih arabskih emiratih: Vse kar morate vedeti za vaše poslovanje

Lokacija: Spletni webinar

Začetek: 13. 06. 2023 11:00 CET

Zaključek: 13. 06. 2023 11:45 CET

Vabimo vas, da se pridružite spletnemu seminarju, da boste razumeli podrobnosti novega davka od dohodkov pravnih oseb in njegov vpliv na podjetja, ki poslujejo v ZAE kot davčni rezident oz. nerezident.


POVEZAVA ZA PRIJAVO NA SEMINAR

 

 

 

O seminarju:

Če poslujete v Združenih arabskih emiratih (ZAE) je bistveno, da razumete predpise o davku od dohodkov pravnih oseb te države. Ne glede na to, ali se vaše podjetje smatra kot rezident ali nerezident ZAE, vam bo ta spletni seminar pomagal pri navigaciji po zapletenosti novega davka od dohodkov pravnih oseb ZAE za davčna obdobja, ki se začnejo 1. junija 2023 ali pozneje.

Naš gost iz podjetja Legnano Teknoelectric Co., ki je vodilno na področju proizvodnje visokozmogljivih magnetnih jeder za transformatorje in reaktorje na svetu, bo predstavil vpliv novega davčnega sistema z vidika podjetja kot primer proizvodnega obrata, ki posluje v Italiji in ZAE.

 

 

Tematika:

Vpliv davka od dohodkov pravnih oseb za nerezidenčna podjetja (stalne poslovne enote) in podjetja v prosti coni

Združitve in prevzemi: ključne točke

Vidik stranke: LTC Group – davčno planiranje podjetij v ZAE s sedežem v Italiji ali v drugih državah članicah EU v luči uvedbe davka od dohodka pravnih oseb

Davčno planiranje v ZAE v luči uvedbe davka od dohodka pravnih oseb za podjetja s sedežem v Ukrajini in drugih državah izven območja EU

 

 

Predavatelji:

Rakesh Nair, Director, Corporate Tax, Crowe UAE

Filipa Correira, Crowe Valente

Vitaliy Smerdov, Koniul Hasanova, Crowe Mikhailenko

 

PRIJAVI SE