Godtgørelse af energiafgifter

06-06-2018

 

SKATTER OG AFGIFTER

Større godtgørelse af elafgift af elforbrug til opvarmning og aircondition

Med virkning tilbage fra den 1. maj 2018 kan virksomheder opnå en større godtgørelse af elafgift af elforbrug til elvarme, elvandvarmere og aircondition. Satsen for godtgørelse øges således fra 50,70 øre pr. kWh til 65,70 øre pr. kWh.

 

Godtgørelse af elafgift

Momsregistrerede virksomheder kan som udgangspunkt få godtgjort elafgift til såkaldte procesformål på følgende betingelser:

 

  • Energien skal være forbrugt af virksomheden
  • Momsen på energiforbruget skal være fradragsberettiget
  • Energien må ikke være anvendt til motorbrændstof
  • Energien må som hovedregel ikke være anvendt til rumvarme, varmt vand eller aircondition.

 

Liberale erhverv (advokater arkitekter, bureauer, landinspektører, mæglere, reklamevirksomheder, revisorer og rådgivende ingeniører) kan dog ikke få godtgjort elafgift.

 

Alle momsregistrerede virksomheder, herunder også liberale erhverv, kan få godtgjort en del af elafgiften af elektricitet anvendt til rumvarme, varmt vand eller aircondition, dog kun såfremt der sker måling af forbruget med en bimåler. Det er satsen for denne godtgørelse, som øges fra 50,70 øre pr. kWh til 65,70 øre pr. kWh med virkning fra den 1. maj 2018. For løbende leverancer, hvor afregningsperioden er påbegyndt inden den 1. maj og afsluttes efter den 1. maj, sker der en forholdsmæssig forhøjelse af godtgørelsen.