Skatterådgivning

SKAT

Crowe tilbyder alle former for skatterådgivning og optimering. Vi er ligeledes medejere af Revitax som vi anvender som vor specialiserede skatteafdeling
Skatterådgivning
Insert Image Caption

Skatterådgivning

Vi yder kompetent skatterådgivning til danske og internationale kunder om både danske og udenlandske skatte forhold. Skat er blevet et væsentligt compliance område for mange virksomheder der ønsker at fremstå professionelt. Vi yder rådgivning omkring skatte-optimering indenfor de i lovgivningen fastsatte rammer. Vi prioriterer, at vore kunder betaler den rigtige SKAT, hverken mere eller mindre.

Skulle SKAT fortage en ændring af selvangivelserne, foretager vi gerne en kompetent vurdering af om den foretagne ændring er berettiget. Såfremt ændringen vurderes, at kunne anfægtes håndterer vi klagesagen med de relevante processkrivelser til skatteankenævn eller Landsskatteretten.

Vore skattespecialister

Såfremt der er specifikke skatteforhold I ønsker at få en uvildig drøftelse af så kontakt en af vore specialister.
Hans Olsen
Hans Olsen
Statsautoriseret revisor
Partner
Carsten Madsen
Carsten Madsen
Statsautoriseret revisor
Partner